Lachgas verbod, landelijk

Deze mail van 2 juni 2021, stuurde ik van de week naar de griffie Delft
Al eerder heeft de Christen Unie Delft ook vragen gesteld.
Onafhankelijk Delft gaat de combinatie bekijken.
Leefbaar Rotterdam geeft een motie ingediend hierover voor de algemene vergadering van de VNG
Onafhankelijk Delft hoopt dat alle gemeenten deze motie zullen steunen.
Na mijn mail aan de griffie heb ik antwoord gekregen op onze vragen en gaan wij deze toevoegen.

Jolanda Gaal