Bomen enzo

Nu is er weer een grote tak afgebroken en bijna op een fietser terecht gekomen.
Er was geen zwaar weer iig…

Op 8 april heb je een technische vraag gesteld over de gegevens van de gemeentelijke bomen op het open dataplatform van de gemeente Delft. Hierbij ontvang je een inhoudelijke reactie op deze vraag:

Waarom is de site met actuele informatie over bomen maar bijgewerkt tot 2017?

Bij de start van het open dataplatform in 2017 zijn de data van de bomen als pilot gebruikt en als eerste dataset beschikbaar gesteld. In februari 2020 hebben we ook datasets beschikbaar gesteld van andere groenobjecten (beplantingen, grassen, hagen, parkverhardingen en water). Het was de bedoeling om daarbij ook de dataset van de bomen te actualiseren. Dit is uitgesteld omdat we in die periode voor het boombeheer zijn overgestapt naar een ander beheersysteem.

Deze overstap is eind 2020 afgerond en in de afgelopen maanden zijn de eerste 17.000 bomen vanuit Obsurv geïnspecteerd.

Vanuit het nieuwe beheersysteem kunnen we data makkelijker synchroniseren met het open dataplatform.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de koppeling waarmee deze synchronisatie kan worden uitgevoerd. Het is de bedoeling om de data vaker (tenminste jaarlijks) te synchroniseren.

Het is overigens goed om te realiseren dat de data op het dataplatform geen actuele weergave zijn van de situatie buiten. Omdat de data van de meeste bomen niet vaak veranderen zijn de data in het beheersysteem en het dataplatform voldoende actueel voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt.