Dyslexie en dyscalculie

Antwoorden op onze vragen:

Kinderen met dyslexie kunnen door school getest worden en alles wordt vergoed vanuit de gemeente.
Niet de behandeling van alle vormen van dyslexie worden gefinancierd vanuit de gemeente. Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen en spellen. Ondersteuning bij dyslexie wordt in eerste instantie geboden door hulp en aanpassingen in het onderwijs. Dit wordt niet gefinancierd vanuit de gemeente, maar vanuit het onderwijs zelf. Hiervoor moet de school het kind handvatten of extra hulpmiddelen aanreiken (zoals het kind mag langer over een test doen, Remedial teaching, een tablet om op te werken etc.) Ā Enkelvoudige dyslexie is niet opgenomen in de DSM-V (het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen) en is dus niet dusdanig gekwalificeerd als een stoornis.

Pas als er sprake is van enkelvoudige ernstige dyslexie (EED) dan is de gemeente verantwoordelijk voor dyslexiezorg.
Er is sprake van EED als de lees-/spellingsproblemen langdurig en hardnekkig zijn. Deze vorm van dyslexie is wel opgenomen in de DSM-V en geldt dus officieel als een stoornis. Om deze diagnose te kunnen stellen moet de school een dossier opbouwen en moet er voldaan zijn aan voorwaarden (testen /toetsen). Dit dossier wordt opgestuurd naar de gedragswetenschapper en deze beoordeeld of het dossier compleet is en of de diagnose EED passend is. Dan pas wordt er vanuit de gemeente het onderzoek en de behandeling vergoedt.