Agendapunt 4.8 omgevingsvisie

Voorzitter de Omgevingsvisie
En dan met name het gemotoriseerd varen in de grachten. De opmerkingen van de heer van Poelgeest van de KNNV, nemen wij ter harte. Wij moeten zuinig zijn op de bijzondere planten in onze natuur en dan in dit geval de planten tegen de kademuren en in de grachten van onze mooie stad. Wij maken ons wel zorgen over wat het effect is van deze vaartuigen op deze begroeiing. Is hierover u iets bekend? Wij moeten geen Disneyland Parijs op het water willen worden.

Voorzitter, over het plan Buytenhout West, proeftuin van innovatie
Het mooie van dit plan is dat het is bedachte door bewoners, burgers, ondernemers en Recreanten en alles in samenspraak met ambtenaren van direct omliggende gemeenten
Maar ook de provincie Zuid Holland, leden van het Hoogheemraadschap Delfland en medewerkers van Staatsbosbeheer
Een zeer breed spectrum aan mensen en hun expertises
Een prachtig gebied waarin de Delftse Hout zich bevind, maar ook de grote plas.
Voorzitter en hier zit, wat Onafhankelijk Delft betreft, een groot pijnpunt.
Telkens als de zon hoog aan de hemel staat, Voorzitter en wij als inwoners in de startblokken staan om te gaan recreƫren, dan slaat een soort van het noodlot toe. Afkoelen, verkoelen is dan, in de grote plas niet mogelijk.
Blauwalg is de boosdoener, echter liggen hier onderliggend eproblemen ten grondslag.
Voorzitter, ipv van allerlei lapmiddelen in deze groene parel los te laten in het water, zoals waterstofperoxide.Dit als zou het goed werken tegen de Blauwalg.
Maar Voorzitter, wordt het niet eens tijd dat wij met het Hoogheemraadschap om de tafel gaan zitten voor het bedenken van een echt goed plan.
Al starten wij maar naar een onderzoek van de bodem van deze plas Voorzitter. En dan bedoelt Onafhankelijk Delft niet met een.prikstokje tot 5 centimeter in het slib/modder.. Maar meten op diverse diepten en zo onderzoeken wat zich nu allemaal daar voordoet in die bodem?
Dit om nu eindelijk eens tot een echte conclusie te komen wat wij zouden moeten doen om daar weer te kunnen zwemmen zonder het grote gele gevarenbord, zoals elke zomer, weer tevoorschijn te halen?
Bij het bovenste hoort ook
Onafhankelijk Delft bekijkt dit stuk en ziet feitelijk dat er meer voor innovatie en alle verbindingen mee,wordt gedaan dan voor de gewone mensen in Delft.
Onze mensen willen bad bed en brood. Dus een normale woning voor iedereen, zodat je niet met je gezin in een tweekamerwoning moet blijven zitten en je je in Nieuw Delft alleen maar kunt verlekkeren aan de ruimte en lokaties, die de rijkere Delftenaren hebben. Terwijl jij tegen een speeltuin zit aan te kijken die al twee jaar dicht is vanwege lood in de grond en je kind hierdoor, op de drukke straat moet spelen met alle gevaren die loeren.
De scheiding is de laatste tijd, zichtbaarder dan ooit. Wethouder wat gaat u voor deze inwoners doen?
Waarom moeten wij ons houden aan quota van sociale woningbouw. Waarom hebben wij geen wethouder die een rebel is en zegt: Wij willen meer sociale woningbouw omdat wij de authentieke Delftenaar keihard in de steek laten.