Onafhankelijk Delft stelde onlangs vragen

Onafhankelijk Delft las, dat het eerste kwartaal van 2021, begonnen zou worden.
Echter, er is nog weinig zicht op. De ratten vieren er feest. Bewoners kijken naar troosteloze aanblik.
Het is ook geen Nieuw Delft natuurlijk.
Bewoners voelen zich in de steek gelaten.

https://www.ad.nl/delft/drie-jaar-lood-in-speeltuin-nassauplein-delft-geeft-niet-om-deze-buurt~a668be58/?fbclid=IwAR3HoWAcXrho7I4ZECOEQhVzXf9l_BtkcwcV13A7KOEhJZTXJ2-fUGKMtnM