Kadernota 2021 ons verhaal

Kadernota 2021

Voorzitter,
Daar is hij alweer, de Kadernota! Het jaar is voorbij gevlogen.
Wij zijn altijd druk met onze inwoners en wat minder in deze raadzaal, maar dit jaar slaat alles.
Echter voorzitter, het één kan niet zonder het ander.
De griffie, de griffieren en de ambtenaren, hebben heel wat voor ons gedaan en wij danken hen hiervoor.
De burgemeester en wethouders, danken wij ook. Wij hebben altijd keurig antwoord gekregen al waren wij het er niet altijd mee eens 😀

Vorig jaar voorzitter, zagen wij natuurlijk al een berg ellende aankomen in het Sociaal Domein en dan met name bij de Jeugdzorg en GGZ.
Dit baarde ons erge zorgen omdat wij die zorg gewaarborgd willen zien.
Dat het tekort zo groot was hakte erin.
Het hunkeren naar meer geld uit Den Haag bleef, hoewel een begroting nu éénmaal een begroting is. Onlangs werd er toegezegd dat er zeshonderd miljoen extra naar Jeugdzorg gaat, landelijk.
Echter krabben wij ons ook achter de oren wanneer wij op huisbezoeken zijn.
Wij zien mails die voor anderen bestemd zijn, maar ook afspraken voor intakegesprekken, terwijl mensen al jaren met deze problematiek te maken hebben en de betreffende instanties. Ook worden mensen erg opgejaagd en heb zelfs een bericht dat iemand niet meer wil leven door dat opjagen.
Het onderscheid moet toch door een echte goede psycholoog/psychiater opgemerkt worden en niet door een vage medewerker opgedrongen.
Graag aandacht hiervoor.
De wachtlijsten blijven en helaas hielp Corona hierin niet.
Voorzitter het zijn roerige tijden voor ons allemaal.
De financiële situatie in onze mooie stad is nog steeds niet gezond en voorzitter, wij wijten dit ook aan vorige colleges.
Zoals nu bijvoorbeeld, aangaande het Prinsenhof.
Dit prachtige monument dat zeventig jaar onderhoud aan zich voorbij moest laten gaan omdat er gezelliger keuzes werden gemaakt. Altijd goed om kiezers te genereren. En nu staan wij dan voorzitter, voor een enorme opdracht om dit monument aan te passen aan de huidige tijd en krijgen hulp van een echte Delftse familie, met een groot hart.
Maar ook wij willen gewoon een gezond goed dak boven het hoofd.
Als het dak niet in orde is dan lekt het door.
Zo komen wij ook bij de enorme hoeveelheid klachten van inwoners.
Helaas heel veel klachten over studenten en nee niet over alle studenten natuurlijk.
Het groeit ons boven de pet voorzitter.
Alle instanties die hiermee bezig zijn of gaan, dit zou zoveel geld kunnen schelen en ergernis.
We zouden er zoveel positieve dingen van kunnen doen. Gewoon door met elkaar rekening te houden en elkaar op onze gezamenlijke verantwoording te wijzen. Respect en rekening houden met, zo moeilijk kan het niet zijn.
En voorzitter, als het dak lekt, lekt het ook door in de lagere regionen. Echter als de kelder niet waterdicht is voorzitter, dan ontstaan er ook problemen als er opslag is. En lekkage vanaf twee kanten, dan is de boot aan!
Wij eindigden vorig jaar met een giga begrotings tekort.
Wat Onafhankelijk Delft betreft, was het dieptepunt toch wel de schenkingssubsidie aan het Filmhuis Lumen Delft en een hypotheek van 1,2 miljoen om een nieuw filmhuis te kunnen bouwen in de gouden wijk, Nieuw Delft.
Onbegrijpelijk dat Onafhankelijk Delft, als enige tegen deze bizarre uitgave stemde!
Dit betekent wel dat wij 1.8 miljoen extra schuld op ons namen bij de begroting.
Kwalijk en later bleek waarom, een ernstig tekort, waar het college van op de hoogte was.
Ook zeer dubbel voorzitter, want de opbrengst van de Enecogelden, moest alweer aangewend worden om uit de schulden te komen.. Eerst uitgeven en later zien wij wel…en zo gaat het hier al jaren
Vanaf het moment dat ik in deze raad kwam in 2010, gaat het zo. Financiële gaten dichten.
Waar de Delftenaar juist zo van genoot, is wegbezuinigd.
Buurt en wijkcentra, bibliotheken, musea, sport, zwembaden enz
Bezuiniguh bezuiniguh is het credo en galmt na.
Nee niets leuks of extra’s voor ons, de gewone Delftenaar.
Geen verkoeling, zoek het maar uit in jou snikhete, ongeisoleerde huis.
Ga maar met het openbaar vervoer naar het strand, is de gemeenteleus.
Alsof de echte minima, daar geld voor heeft.
Praten met meel in de mond want vele reisbewegingen slecht voor het klimaat toch???
Terwijl de mond hier vol is over de energietransitie, betalen arme mensen, relatief, veel voor hun energievoorzieningen, omdat hun huizen vaak slecht geïsoleerd zijn. Woningcorporaties wassen hun handen in onschuld voorzitter. Het excuus is, als zij het al geven in hun antwoord: er is geen geld.
Van de opbrengst verkoop Enecoaandelen, wordt nu een deel van de energietransitie, Warmtelinq bekostigd en weer niets waar alle Delftenaren van kunnen profiteren.
De opdracht is duidelijk en wij spekken de pot weer.
Dan zeg ik maar even niets over het Stedinverhaal, de miljoenen vliegen de grote zak uit.
Weg weg is het geld, ons aller geld!!
De wijken met problemen blijven weer achter voorzitter. Achter op de rest, waar het wel goed toeven, werken en wonen is.
Daar waar het geld tegen de plinten klotst en waar een parkeervergunning van een paar honderd euro per jaar, geen enkel probleem is.
Waar de mensen in de volkswijken wonen omdat wij vroeger een arbeidersstad waren en de nazaten hiervan hier nog wonen, is ellende.
Waar hun kinderen die hier in Delft geboren zijn, nu bij hun ouders moeten blijven wonen of moeten vetrekken naar elders.
Waar de sociale cohesie uit de straat, wijk en stad gehaald is en er meer en meer gebruik gemaakt wordt van extern ingehuurde hulp, dat direct vele kosten voor de gemeente met zich meebrengt.
Delft, onze mooie stad, waar de authentieke Delftenaar voorzitter, steeds meer en meer het gevoel heeft een tweederangs burger te zijn.
Voorzitter, velen zeggen ons dit echt omdat er wel gebouwd wordt voor studenten en niet voor hun kinderen.
En voorzitter, dit snijdt naar meerdere kanten omdat zij ook geen gezin kunnen stichten.
De gewone Delftenaar voelt zich in de steek gelaten en treuren. Alleen hun stem is klein, terwijl zij met velen zijn.
Zo zeggen zij ons dat er voor de rijken en de TU gekozen wordt.
Zij zeggen ons dat de wethouder wonen, mevrouw Schrederhof, wel degelijk iets kan doen aan overijverige corporaties die willen slopen en duur vertalen!
De mensen blijven teleurgesteld achter met in hun straten bergen vuil en grofvuil.
Zij betalen steeds meer voor steeds minder diensten.
Onze wethouder Stephan Brandligt, zit in het bestuur van Avalex , waar gaat het toch steeds zo fout?
Lopen wij achter de feiten aan?
De donkere wolken hangen al jaren boven Delft. In eerste instantie valt het niet op, maar wie goed kijkt, ziet de verpaupering.
Voorzitter,
Wij willen weer licht in onze stad.
Een gezonde vitale stad, waar goede keuzes worden gemaakt. Goede keuzes ten bate van iedereen.
Huizen voor starters en middeninkomens en schone lucht!
Wij hebben allemaal kunnen merken hoe het vreselijke gedrocht, dat Corona heet, ook iets positiefs heeft gebracht, namelijk:
Schone lucht, welliswaar duurbetaald.

Velen zijn ons ontvallen, daar zouden wij een herdenkplek in Delft voor willen zien.

Dan rest mij nog voorzitter
Onafhankelijk Delft heeft een nare smaak in de mond gekregen.
Wij hebben sinds de vorige Kadernota, het gevoel te moeten zoeken, naar wat er niet is opgeschreven.
Dankuwel

Jolanda Gaal
Fractievoorzitter
Onafhankelijk Delft