Motie Buitenzwembad

Motie Buitenzwembad voor Delft

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 15 juli 2021

Constaterende dat:

. Inwoners van Delft, al jaren roepen om een buitenzwembad

. Delft geen open, schoon en veilig water heeft, om in te zwemmen

. Onafhankelijk zich al eerder heeft ingezet voor een Buitenzwembad en gesproken heeft met bestuur DHC Delft, die er ook oren naar hadden

. Er door de gemeente Delft herhaaldelijk is gezegd dat een buitenzwembad geen haalbare kaart is, terwijl wij in de afgelopen jaren geen kostenberaming hebben gezien

. Er gemeenten in Nederland zijn, die een zwembad goed kunnen exploiteren of zelfs nieuw aanleggen

. Inwoners uitstekend in staat zijn een zwembad te exploiteren

https://vng.nl/artikelen/inwoners-uitgeest-beheren-de-zien-het-zwembad-is-van-ons-allemaal

. Delft een steeds meer inwoners krijgt

Roept het college op:

Te onderzoeken wat een buitenzwembad aan investering vraagt en wat de jaarlijkse exploitatiekosten op jaarbasis zijn:

. Wij hierin rekening moeten houden dat het zwembad alleen open is tijdens het zomerseizoen of misschien iets eerder

. Het zwembad een lengte moet hebben van 25 meter wedstrijdbad, een kinderbad

. Graag een bereking met warm en één met koud water

. De best geschikte plek voor dit buitenzwembad te onderzoeken, bijvoorbeeld op het DHC terrein of Kerkpolder

Graag zouden wij zien dat er onderzoek onder de Delftenaren wordt gedaan naar:

. Wat zij voor een buitenzwembad over hebben, dus totaal bedrag

. Wat een entreekaartje mag kosten

.Al het voorgaande aan bevindingen eerst voor te leggen aan de commissie alvorens tot onderzoek over te gaan

En gaat over tot de orde van de dag

Jolanda Gaal

Onafhankelijk Delft