Motie buitenzwembad voor Delft

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 15 juli 2021

Constaterende dat:

 • Inwoners van Delft, al jaren roepen om een buitenzwembad
 • Delft geen open, schoon en veilig water heeft, om in te zwemmen
 • Onafhankelijk zich al eerder heeft ingezet voor een Buitenzwembad en gesproken heeft met bestuur DHC Delft, die er ook oren naar hadden
 • Er door de gemeente Delft herhaaldelijk is gezegd dat een buitenzwembad geen haalbare kaart is, terwijl wij in de afgelopen jaren geen kostenberaming hebben gezien
 • Er gemeenten in Nederland zijn, die een zwembad goed kunnen exploiteren of zelfs nieuw aanleggen
 • Inwoners uitstekend in staat zijn een zwembad te exploiteren https://vng.nl/artikelen/inwoners-uitgeest-beheren-de-zien-het-zwembad-is-van-ons-allemaal
 • Delft een steeds meer inwoners krijgt

Roept het college op:

Te onderzoeken wat een buitenzwembad aan investering vraagt en wat de jaarlijkse exploitatiekosten op jaarbasis zijn:

 • Wij hierin rekening moeten houden dat het zwembad alleen open is tijdens het zomerseizoen of misschien iets eerder
 • Het zwembad een lengte moet hebben van 25 meter wedstrijdbad, een kinderbad
 • Graag een bereking met warm en één met koud water
 • De best geschikte plek voor dit buitenzwembad te onderzoeken, bijvoorbeeld op het DHC terrein of Kerkpolder

Graag zouden wij zien dat er onderzoek onder de Delftenaren wordt gedaan naar:

 • Wat zij voor een buitenzwembad over hebben, dus totaal bedrag
 • Wat een entreekaartje mag kosten
 • Al het voorgaande aan bevindingen eerst voor te leggen aan de commissie alvorens tot onderzoek over te gaan

En gaat over tot de orde van de dag

Jolanda Gaal

Onafhankelijk Delft