Bijzondere burgerbrief op het RIS Delft

https://delft.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/view?month=all&year=2021&week=all&module_filter%5Bselect%5D%5B51%5D=none&module_filter%5Bselect%5D%5B53%5D=none&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B47%5D%5Bdata_type%5D=datetime&section=