Onafhankelijk Delft diende een actuele motie in, aangaande het realiseren van een mooie gedenkplek.
Een plek die voor iedere Delftenaar, die dit wil, toegankelijk is om te herdenken dat wij met deze vreselijke tijd te maken hebben gehad.
Een zeer verdrietige tijd ook, voor velen.
Helaas stemden veel partijen tegen. De burgemeester, Marja van Bijsterveldt zegde toe, dat er een herdenkplek kon komen, dat er budget voor is. Daarom trok Onafhankelijk Delft, de motie in.
Dat ook Hart voor Delft tegen stemde, daar vinden wij wel wat van. Een lokale partij die blijkbaar vind dat dit gedenkplekje nu niet nodig is, terwijl velen getroffen zijn door Corona. Zelfs voormalig fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft, Martin Stoelinga, kon, na zijn overlijden, niet het eerbetoon krijgen wat hem toekwam,door Corona.
Wij hebben meer het idee dat de motie ons niet gegund werd, want dan zou natuurlijk tot in de eeuwigheid, Onafhankelijk Delft hieraan verbonden worden..
Dit was, blijkbaar, een brug te ver.

Wij wensen iedereen in deze moeilijke tijd, heel veel sterkte.
Onafhankelijk Delft

https://www.ad.nl/delft/boom-van-hoop-of-een-tegeltje-burgemeester-gaat-aan-de-slag-met-delftse-coronaherdenking~a65ec969/