Begroting Delft 2022 algemene beschouwingen

De begroting, weer een niet sluitende begroting in Delft.
Het houdt niet op, niet vanzelf.
Onafhankelijk Delft had er wel uren over kunnen praten bij de algemene beschouwingen, echter kiezen wij ervoor om onze frustratie in moties uit te drukken in de volgende vergadering van de commissie Algemeen.

Een korte impressie dus:

Goede avond voorzitter en toehoorders,

Het jaar 2021 is zo goed als voorbij gevlogen voorzitter en Onafhankelijk Delft heeft het afgelopen jaar veel inwoners te spreken gekregen, die het nog moeilijker hebben dan het jaar ervoor.
Corona sloeg in 2020 in als een bom en deze “aanslag” op ons allen, loopt tot op heden door.
Onafhankelijk Delft is blij voorzitter, dat ondanks dat onze motie voor een herdenkplek niet werd aangenomen, dat de toezegging gedaan is, dat dit plekje er toch gaat komen.
Het was ook een jaar dat wij het liefst zo snel mogelijk vergeten en goed om weer vooruit te zien. Het was bijzonder te zien, dat de mensen in deze moeilijke tijd weer heel hecht met elkaar werden. En gelukkig dat dit ook heel zichtbaar werd, want voorzitter, Onafhankelijk Delft is voor de menselijke maat, nu meer dan ooit.
Gewoon jou hart weer laten spreken en zorgen met en voor elkaar.
Onafhankelijk Delft verkiest saamhorigheid, echter de realiteit dwingt ons te erkennen dat feiten soms anders zijn en deze ook onder ogen moeten worden gezien en dit treft, want hier was hij dan, de begroting van Delft.
Een lijvig boekwerk waar, ongetwijfeld, zeer hard aan is gewerkt voorzitter.
Helaas ook weer een begroting waar de zaken aangevuld zijn met reserves en
ook een boekwerk, waar je haast niet doorheen komt.
Je moet erg thuis zijn in de cijfertjes, maar nog meer in de redenatie erachter, de daden!
Opmerkingen die wij van inwoners kregen:
Dit is toch niet transparant!
Hoe moet een gewoon mens dit begrijpen?
Aan wat is dat geld dan precies opgemaakt en dan met name het “klimaatgeld” , Enecogelden?
Waarom geven wij zoveel geld uit aan het warmteplan, terwijl er geen visie is maar een plan dat al in kannen en kruiken lijkt?
Waarom kost de Jeugdzorg zoveel geld en waarom steeds duurder. Wat gaat daar mis in die gezinnen?
Waarom krijgen DSM en de TUDelft, zoveel geld?
Waarom is er voor ons gewone Delftenaren nooit iets extra’s, alleen maar meer betalen aan wonen, afval en parkeren?
Ook vinden mensen de afkortingen irritant in de begroting !
Voorzitter, Onafhankelijk Delft pleit bij deze voor een volgende begroting die leesbaar en begrijpelijk is voor alle inwoners en beter bereikbaar.
In deze begroting is uitgegaan van bepaalde situaties en verwachtte situaties en wel tussen 2022 en 2025.
Echter voorzitter, Onafhankelijk Delft maakt zich zorgen over het stijgen van de gasprijs, het electra, grondstoffen, vervoermiddelen en nog andere onzekere factoren, o.a. Corona.
Natuurlijk weten wij niet precies wat de toekomst brengt, echter voorlopige berekeningen maken is nu extra onzeker.
Deze onzekere factoren, kunnen de boel flink beïnvloeden zoals wij kunnen zien in de begroting. Hier gaan op bepaalde gebieden, de lasten omhoog en de baten omlaag of blijven gelijk, zoals: bijvoorbeeld bij musea, daar gaan de baten omlaag.
Sportaccommodaties, onderwijs en leerlingzaken blijven de baten gelijk en bij openbaar onderwijs blijven ook de baten gelijk.

Onze vraag is:
Waarom stijgen de baten niet?

Alle huren gaan omhoog, maar in het zojuist genoemde, blijven de huren vier jaar gelijk.

Onze vraag is: Waarom is dit?

Voorzitter het onderdeel parkeren blijft spelen en de tekorten ook.
Begrijpen wij het goed dat de schulden voor de gemeenterekening komen, maar als er baten zijn deze in de BV Parkeren blijven of zien wij dit verkeerd?

En voorzitter, dan komen wij nog een bedrag tegen van 43.000 euro voor een Golfclub.
Onafhankelijk Delft wil graag weten waarvoor dit precies is?

Voorzitter het zijn enorme bedragen die wij voorbij zien komen en je schrikt ook echt hoeveel er aan sommige zaken wordt uitgegeven.
Ook zien wij enorme subsidie uitgaven aan allerlei instellingen, particulieren, eenmalige subsidies en meerjaren subsidies.
Bij een aantal fronsen wij onze wenkbrauwen. Wij zullen deze hier niet noemen, maar inwoners zeggen wel: ik wist niet eens dat dit bestaat…en ook zeggen zij: wanneer is er nu eens iets voor de gewone mensen, voor ons?
Iets voor de gewone Delftenaar. Wanneer kunnen wij ook eens zeggen dat, naast betalen betalen, er ook iets met het besteedbare geld, voor ons wordt gedaan?
Zoals gewoon lekker buiten zwemmen in de natuur, of een buitenzwembad dat ook overdekbaar is?
Voorzitter, inwoners die wij hebben gesproken, vinden dat er teveel wordt ingezet op de kenniseconomie.
Ook belangrijk voor Delft, echter inwoners voelen de bezuinigingen extra hard, door een te krappe beurs.
Zij zeggen ons ook dat uitgaan voor hen in Delft, niet leuk meer is. Er is geen nachtleven en de kans iemand te ontmoeten wordt steeds kleiner.
Het gedwongen thuis moeten blijven wonen ivm gebrek aan betaalbare woningen voor hen en zij wonen in huizen met een energiemerk D. In het Oostblok kunnen wij de ellende van slecht onderhouden, sociale woningen zien. Daar zitten inwoners al 13 dagen zonder verwarming in de kou.
Wij zien dan ook graag dat er betaalbare woningen komen voor de beurs van alle Delftenaren.
Wij komen hier in de volgende commissie op terug.
Inwoners vroegen ook of wij zo arm zijn omdat de verlichting zo slecht is en zeker bij tram en bushalte.
Kan hier eens naar gekeken worden?

Dan voorzitter het fantastische Prinsenhof.
Ons monument en parel in de stad. Dankbaar voor een mooie schenking van een echte Delftse familie.
Echter, nog een enorm bedrag gemoeid.
Kan de wethouder misschien nog aan Europese subsidie komen of hierop inzetten voor dit bijzondere monument.?

Voorzitter,

Er worden reserves gebruikt.
Zijn deze geoormerkt omdat zij steevast naar dezelfde zaken gaan, namelijk, Avalex, Werkse, Jeugdzorg en parkeren.
Wij zien deze reserves nooit terug voor lastenverlichting voor de inwoners of voor een buitenzwembad. ­čśÇ

De enecogelden worden o.a. aan een giga warmteplan uitgegeven. Een plan dat visie mist volgens afgevaardigden van de wijken die wij uitgenodigd hadden.
Een plan dat al in kannen en kruiken is volgens een ander.
Bewoners krijgen met behoorlijke kosten te maken, terwijl velen vrezen dat de rekening maar oploopt.
Ook zagen wij onlangs grote problemen met het warmte bedrijf Rotterdam.
Begrijpt u onze zorgen?

Wij hebben een prachtige stad met fantastische mensen. Samen moeten wij het doen, samen sterk en eerlijk verdelen.
Samen sporten in onderhouden sportcentra en verenigingen.
De buurt en wijkcentra weer terug in de wijk, daar zitten de ogen en oren van de stad en problemen in de wijk worden daar gesignaleerd.
Vroeger hadden wij Bromsnor… nu hebben wij er velen waar geen gebruik van gemaakt wordt.
Voorzitter, deze begroting roept alleen maar meer vragen op dan antwoorden.

Jolanda Gaal
Fractievoorzitter
Onafhankelijk Delft