Bijeenkomst splitsing Vestia, buurthuis de Bras

Zo, eind van de dag naar het Buurthuis op de Brasserskade geweest. Daar was een bijeenkomst over het splitsen van Vestia en de gevolgen. Wethouder Karin Schrederhof was uitgenodigd voor dit gesprek De SP organiseerde deze bijeenkomst, maar Onafhankelijk Delft was ook van de partij.
Bewoners en belangstellenden waren vooral bezorgd over de houding van Vestia ten op zichte van het gevoerde beleid.
Vele klachten over afspraken bij meldingen van gebreken. Onderaannemers die het werk niet tijdig leverden, of foutief.
Ook waren mensen bezorgd wat de splitsing van Vestia, in drieën, voor gevolgen voor hen in de wijk zou hebben, met het oog op de renovatie.
Bewoners melden dat zij graag zouden zien dat er één aanspreekpunt is. Ook met de renovatie, mensen voelen zich een beetje gepiepeld.
Nu kun je op de website een formulier invullen en wordt er een afspraak gepland voor bijvoorbeeld een reparatie, die echter met regelmaat, niet wordt nagekomen.
Het splitsen van Vestia, moet eerst goedkeuring krijgen van de gemeenteraad van Delft en te verwachten valt, dat dit pas tegen het eind van 2022 is.
De wethouder kon ons niet zeggen wie de juiste persoon van de huurderscommissie was, dit wordt nog doorgecommuniceerd.
Zodra wij van Onafhankelijk Delft dit te horen krijgen, sturen we het bericht door naar de wijk en op Facebook.
De mensen die deelnemen aan de WhatsApp groep, krijgen het daar gemeld.
Al met al, niet veel verder wat de renovatieplannen zijn, maar Bewoners hebben wel hun zegje kunnen doen.
Wordt vervolgd 😀