Enecogelden en uitgaven

Onafhankelijk Delft wil graag een precies overzicht aangaande de Enecogelden, dus de opbrengst en wat er, tot nu toe, uitgegeven is en waaraan.
Wij zien graag helderheid omdat wij er veel vragen over krijgen en wij ook niet alle antwoorden hebben.
Door ons verzoek en de antwoorden hierop, kunnen wij iig transparant zijn naar onze inwoners.
Zodra wij antwoord hebben, zullen wij dit publiceren.