Begroting 4 novenber 2021


De begroting 2021
Vanavond dan de amendementen,moties en bespreking hierover.
Onafhankelijk Delft kaart aan dan er weer grote problemen zijn met de begroting sluitend te krijgen…
Onafhankelijk Delft had zich rijk gerekend voor de inwoners van onze mooie stad Delft. Rijk en daardoor mooie dingen voor hen te k7nnen doen in de stad, na jaren van bezuinigingen.
Dit, door de verkoop van de Eneco aandelen die ons negenennegentig miljoen opleverde.
Echter, wij zien dat deze gelden als sneeuw voor de zon, verdampen vanwege het klimaat beleid. Dit komt dus niet alle Delftenaren ten goede. Wij hebben gevraagd om een gespecificeerde rekening aangaande wat er nu precies is uitgegeven van de opbrengst van de Enecogelden, waarvan wij dachten dat dit iets positiefs zou brengen op hun saldo.
Vandaar dat wij, ondanks wij een begroting in de knel hebben, wij toch geld uit willen geven.
Wij dienen diverse amendementen en moties mee in komen zelf ook met eigen motie als:
Schoolzwemmen terug naar de scholen in Delft en hulp voor buurt en wijkcentra ivm enorme verhogingen energieprijzen.
Alleen als er echt problemen zijn en zij de rekening niet kunnen betalen en afsluiten dreigt. Er zit al weinig vet op de botten, dus deze sociale voorzieningen moeten ten alle tijde open kunnen blijven.
Onafhankelijk Delft