Onafhankelijk Delft wil snellaadstations voor scootmobiel

Onafhankelijk Delft, wij zien graag snellaadstations voor mensen met een beperking, om hun scootmobiel op te laden. Bijvoorbeeld in de Hoven en de Veste.
Regelmatig komt het voor dat mensen in de problemen dreigen te komen door gebrek aan stroom.
De inclusieve samenleving toch?
Als wij dit soort dingen mogelijk maken voor auto’s waarom dan niet voor scootmobielen.
Mensen met een beperking, moeten voor elke millimeter knokken.
Dat wij als gemeente Delft, hier snel een voortouw in mogen nemen!
Onafhankelijk Delft komt met een voorstel hiervoor!
Iedereen is gelijk, artikel 1 en rechten van de mens. Verdrag Verenigde Naties gelijkheidsbeginsel!