Toekomstbestendige podiumkunsten Delft

Commissie Algemeen 19 mei 2022

Onafhankelijk Delft bedankt de insprekers. Zij hebben aangegeven dat wat er mis gaat en waar onze aandacht ten zeerste op gevestigd moet worden. Onafhankelijk Delft zal als oppositiepartij in ieder geval de cultuursector een warm hart toedragen.

Verder is Onafhankelijk Delft verheugd dat eindelijk wordt nagedacht over een poppodium en ruimte hiertoe. Echter wat ontbreekt is een kortetermijnvisie.

Hoe ziet de wethouder op korte termijn de popcultuur levendig, of weer levendig, in Delft?

Hoe ziet de wethouder inspelend op de vraag van mevrouw Wijffels een Fair Level Playing Field voor zich?

Wat Onafhankelijk Delft betreft moet cultuur en muziek voor iedereen zijn, niet alleen voor de wat dikker gevulde portemonnee. Want eerlijk, enorm veel inwoners kunnen zich niet een kaartje voor de cultuursector veroorloven. Onafhankelijk Delft is voor fairplay, niet alleen gekeken naar het veld, maar ook naar de inwoner.