Verdiepen in de privacywet

Ja je deze asap op de website zetten?
Tekst:

Onafhankelijk Delft vindt het erg belangrijk dat raadsleden zich verdiepen in de privacywet (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handreiking gemaakt voor raadsleden zodat zij beslagen ten ijs kunnen komen en hun controlerende rol beter kunnen uitoefenen in naam van de inwoner. Onafhankelijk Delft deelt daarom deze handreiking graag met mederaadsleden. Uit het verleden is namelijk gebleken dat het geen overbodige luxe is om gemeenteraadsleden hierin beter te onderwijzen.