Beoogde wethouders. Opmerkingen en vragen.

Vanavond zit Onafhankelijk Delft in vergadering bijeen in het stadhuis met de raad en nieuwe beoogde wethouders voor Delft.

Wij hebben het volgende opgemerkt,gevraagd:

Onafhankelijk Delft was behoorlijk verrast dat bijna dezelfde fracties weer deel gaan nemen in het college, namelijk STIP, D’66, Groen Links, Partij van de Arbeid en de Christen Unie als nieuwkomer.
Wij van Onafhankelijk Delft maken zich zorgen over het aantal kiezers/stemmers dat is afgehaakt vanwege gebrek aan vertrouwen in de politiek en niet meer is gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Wij willen dat het nieuwe college gaat zorgen dat het vertrouwen in de politiek, de kiezer, moet zien te herwinnen.
Door de keuze die er nu gemaakt is doet het de uitslag van de verkiezingen, wat ons betreft, geen recht.
Wij vinden het erg jammer, een gemiste kans!

Hoe is het nieuwe college van plan om de samenwerking met de raad aan te gaan en wij willen een concreet antwoord. Dit lijkt ons broodnodig.

Hoe wil het nieuwe college voorkomen dat de groep Delftenaren die niet op hen heeft gestemd niet vertegenwoordigd wordt?

Hoe is het college in spé, tot de huidige verdeling gekomen?

Waarom is de VVD eruit gegooid?

Onafhankelijk Delft vraagt zich af hoe het nieuwe college zich transparanter op gaat stellen en of zij dit willen doen?
Dus echt samenwerken met de hele raad?

Vraag voor Karin Schrederhof
Bij de vorige periode heeft OD gevraagd hoe wethouder Schrederhof wederom voorkomt dat zij diensten, ongemerkt, doet voor haar voormalige werkgever?
Dus feitelijk: gaat er weer een ambtenaar of wethouder mee naar relevante gesprekken?
Gaat u de Delftenaar weer op 1 zetten. Dus Delftenaren een jaar lang via woonnet Haaglanden een woning toewijzen Alleen Delftenaren. Gaat u de Delftenaar ook 70 procent van de woningen toekennen, zoals ook Zoetermeer doet?
Gaat de wethouder woningen die slecht geïsoleerd zijn en schimmelproblematiek hebben, voor mensen onder de aandacht van de woningbouw brengen?

Voor Maaike Zwart:
Voor deze beoogde wethouder hebben wij de volgende vraag:
U bent werkzaam geweest in de duurzaamheid. Is er vooraf getoetst of er geen belangen spelen?

Voor meneer van Vliet:
Wij stellen eenzelfde vraag aan deze beoogde wethouder maar dan:
Kan belangenverstrengeling uitgesloten worden wanneer je met de werhouder van Tilburg samenwoont en deze wethouder van toen Delft en nu van Tilburg, Delft schade heeft gebracht… dat OD hoopt dat u uw oren niet naar hem te luisteren legt, dat is nml niet zo goed afgelopen voor Delft. Soort satelliet wethouders!!

Voor mevrouw Joëlle Gooijer:
Als de nood zich aandient, werkt u dan ook voor de stad op zondag?

Vor de rest gaan wij volgende week, dieper op de zaken in

Jolanda Gaal