Kaderbrief 2022 inbreng Onafhankelijk Delft

Goede avond voorzitter,

Onafhankelijk Delft heet iedereen welkom in deze vergadering. Wij danken iedereen die aan deze Kaderbrief heeft meegewerkt.

En daar gaat hij weer, voor de volgende ronde. De nieuwe Kaderbrief 2022.

●Voorzitter, Onafhankelijk Delft doet het altijd een beetje anders. Wij lezen lijvige stukken, maar lezen vooral graag tussen de regels door.

Echter, voor ons is de basis op orde niet goed genoeg. Evenmin als de menselijke maat.
Er moet meer zijn voor onze inwoners van de stad Delft.

Wij staan voor grote taken in de stad en vallen hierom maar meteen met de deur in huis.

Voorzitter, Onafhankelijk Delft vind dat wij te maken hebben met een zeer log orgaan in onze stad. Een belangrijk orgaan wat ons betreft, echter is dit voor velen in onze mooie stad, ook meteen een hoofdpijn dossier.
De inwoner van onze stad is op een aantal punten behoorlijk gedupeerd. Een lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp tegelijk.
Wij hebben een TU Delft die maar blijft groeien en evenzo het aantal studenten. Voorzitter, soms komen zij van ver en soms van heel dichtbij.
De druk op onze woningvoorraad is enorm. De TU helpt deze druk steeds weer te vergroten. Delftenaren zitten op een schopstoel. Zij moeten verplicht thuis wonen in het ouderlijk huis en in te kleine woningen. Dit is eerder regel dan uitzondering.
Voorzitter, wij maken ons zorgen.
Voor ons is echt de boot aan.. de maat vol.
Wij kunnen niet meer met goed fatsoen bij onze achterban en andere Delftenaren aankomen met: Wij doen ons best.
Onze inwoners voelen zich op een zijspoor gezet, zoiets als met tramlijn 19, die ook niet verder kan maar waarvan in ieder geval nog de sporen onderhouden worden.
Voorzitter de krapte op de Woningmarkt wordt al maar groter. Net zoals de kloof tussen studerenden en niet studerenden.
Waarom moeten toekomstige studenten allemaal in Delft wonen? In een stad als bijvoorbeeld Hong Kong, reizen mensen elke dag uren om naar de universiteit te komen en huiswaarts te keren. In andere landen is dit ook het geval. Waarom zou de Delftse student hierop een uitzondering zijn? Wat is het probleem om buiten onze gemeentegrens te wonen?
Voorzitter de slogan:
Het is in Delft goed wonen, werken, ondernemen en recreëren…
Voorzitter, het wonen is voor velen van ons een drama aan het worden.
Ouderen die hun kinderen terug in huis moeten nemen, al dan niet met kleinkinderen, zoals mevrouw B die ernstig ziek is maar haar dochter niet op straat laat staan. Zij heeft bij de huisarts laten veranderen dat zij nu wel gereanimeerd wil worden anders staat haar dochter op straat of zoals de woningcorporatie vertelde dat zij dan naar de thuis en daklozen opvang kan.
Echt een schande!
Er wordt door de TU Delft een plek gereserveerd voor 200 asielzoekers.
Erg aardig van de TUDelft.
Maar wethouder Waarom kan dit nu wel gerealiseerd worden voor deze groep mensen maar niet al eerder voor studenten van de TU Delft?
Dit zou iig enige verlichting al hebben kunnen brengen.
Voorzitter, wij hebben geen enkel probleem met Han, Carry, Ali of Louise die hier komen studeren. In tegendeel. Kennis vergaren en bijdragen aan de maatschappij dat juigen wij juist toe.
Echter, hebben wij grote bezwaren indien dit vanaf het nummer 25.600 bijvoorbeeld is. Delft is overvol momenteel en dit is een understatement.
De overlast in de wijken is eerder regel dan uitzondering. Nog nooit hebben wij zoveel klachten gehad en afspraken.
De incidenten zijn allang geen incidenten meer. Bewoners pikken de gang van zaken niet meer en wij hebben begrip hiervoor.
De overlast kan niet adequaat aangepakt worden omdat wij volgens burgemeester van Bijsterveldt, geen voldoende middelen hiertoe hebben.
Daarom wil Onafhankelijk Delft dat hier structureel geld voor wordt vrijgemaakt.
De invulling hiervoor, stellen wij later in deze raadsperiode aan de orde.
De aanpak heeft tot nu toe niet het gewenste resultaat. En studenten verleiden om op studentenpartij STIP te stemmen met gratis bier in het vooruitzicht, vinden wij niet chique.
Wij maken ons zorgen..zorgen om het feit dat wanneer er de afgelopen periode geen successen zijn behaald, deze er in probleemwijken ook niet zullen komen. Niet dus, omdat er geen geld voor is.
●Voorzitter en dan de uitgaven aan de energietransitie:

Prachtige plaatjes, uiteenzettingen, glimmende buizen en artistieke vrijheden ten spijt, gelooft Onafhankelijk Delft niet in het plan dat de mensen met de kleinere beurs zal helpen…en zij die leven in een sociale huurwoning, profijt gaan hebben van het Warmteplan/WarmtelinQ.
Een wijk met sociale huurwoningen als voorbeeld nemen om dit te bewerkstelligen is nobel echter: De inwoner die het al lastig had om de energierekening te betalen omdat het huis niet of niet goed geïsoleerd is of omdat de manier van meten niet deugd, zijn straks overgeleverd aan een monopoliepositie.
Een nieuw soort Tsaar zeg maar.
Zo zien wij van Onafhankelijk Delft dit voorzitter.
Want het warmteplan gaat de armere Delftenaar gewoon extra kosten als eerder voorzien.
De gemeente Delft is gewoon erg gierig voor de armere inwoner.
In Delft hanteert men de 110 procentsnorm om in aanmerking te komen voor wat extra hulp rond de energierekening.
En dit terwijl vele Delftenaren in een schimmelwoning moeten wonen en waar dubbel glas heel dubbel is, want dit hebben zij niet.
Waar velen van de toehoorders hier vanuit hun riante positie bepalen, zouden deze juist achter de oren moeten krabben dat kleine kinderen aan pufjesapparaten zitten.
Wij vinden dan ook dat de toekomstige wethouder wonen, zich hier nadrukkelijk druk over moet gaan maken voorzitter.
En niet zeggen daar ga ik niet over. Je bent wethouder voor alle Delftenaren en kom voor hen op die geen stem hebben.
Geef een luid en duidelijk signaal dat jij het niet gaat pikken. Sluit deze mensen in jouw hart.
De toekomstige wethouder wonen moet met de corporaties om de tafel en keihard met haar vuist slaan.
Een sterk maar rechtvaardig signaal afgeven. Hier is niets mis mee voorzitter en kost niets extra!

●Voorzitter
Dan hebben wij in onze stad ook te maken met etters, ontwrichters en zoals oma zei: Tuig van de …
Mensen die in onze mooie stad de regels totaal aan hun laars lappen. Die geen enkel respect hebben voor een levend wezen nog enige empathie hebben.
Deze mensen verzieken het woongenot van velen.
Wat Onafhankelijk Delft betreft is de maat vol.
Mensen die continue overlast bezorgen, criminele activiteiten blijven ontplooien en notoire veelplegers die de wijk met haar bewoners tot een hel maken, Voorzitter die mogen van Onafhankelijk Delft naar een “containerdorp”.
Daar waar zij in ieder geval de hulp krijgen om weer op traject te komen. Waar mensen wonen, werken, ondernemen, recreëren en toeven is dan de rust wedergekeerd. Want je zal er maar moeten wonen.
Er zijn meer steden met deze aanpak. Wellicht ook iets voor Delft?

●Voorzitter
Na vier jaar roofbouw op de arme wijken in onze stad, hopen wij niet dat het toekomstige college het erbij laat zitten en afstand neemt.
Tenslotte moeten wij komende tijd nog heel wat problemen het hoofd bieden en wij hopen oprecht dat de gewone mens niet in de kou blijft staan.

Onafhankelijk Delft roept het nieuwe college van Delft op om vooral hun uiterste best te doen om het vertrouwen van de Delftenaar in de politiek, proberen te herstellen. Zodat wij een echte afspiegeling van onze samenleving zijn in de Delftse gemeenteraad

Onafhankelijk Delft