Er moet bezuinigd worden en dat zou ook gelden voor de gemeente Delft, werd ons verteld door de burgemeester. Hand in eigen boezem steken, maar zo las OD zijn er onlangs 44 nieuwe mensen begeleid in het afleggen van de ambtseed. En dan nu een vijfde wethouder, van een partij met twee zetels. Dat had dan net zo goed de SP kunnen zijn, of OD. Waarom is er ingezet op een coalitie met de Christen Unie? OD is benieuwd naar de specifieke redenen, vooral nu er voor 7 zetels op Delftse stadspartijen is gestemd. Wat bleek uit de plannen van de ChristenUnie dat er zoveel raakvlak was dat er voor deze extra partij is gekozen en dat deze partij zelfs een wethouder mag leveren? En bovenal wat heeft de inwoner van Delft hier aan? Achter gesloten deuren is weer wat bekonkeld. Niemand weet waarom de VVD is gepasseerd of waarom het CDA al jaren niet heeft mogen deelnemen in het college? Transparantie over wie en waarom, is ons inziens uitgebleven, en juist uit die informatie zou kunnen blijken waar we elkaar beter moeten gaan vinden. Dit komt de inwoner, de kiezer alleen maar ten goede. De Informateur heeft wat OD betreft partijen echt te kort gedaan, onder tijdsdruk gezet. En een stilte volgde.

Dezelfde partijen zitten nu al jaren in het college, de schulden lopen alleen maar op en te pas en te onpas staan we als gemeente onder toezicht. Gemeenschapsgeld wordt niet ingezet om de inwoner tegemoet te komen, om lasten te verlagen, nee alles wordt door zittende partijen steeds maar verhoogd.

Maar wat krijgt het gezin dat twee tientjes te veel verdient voor zorgtoeslag en dergelijke, nou eigenlijk van deze partijen terug? Dit gezin heeft kinderen die net niet op voetbal kunnen, waar de hulp potjes net niet voor gelden want er wordt net te veel inkomen gegenereerd en oma zorgt er uiteindelijk voor dat er een zwemdiploma kan worden behaald. Van de Eneco gelden zien zij amper wat terug, maar de straat voelt nog steeds onveilig. Politie of handhavers te weinig, een wijkagent die niemand kent, en een zwemplas met eeuwige blauwalg. En dan hebben we het nog niet eens over dat naast die beloofde veiligheid in het coalitieakkoord, (ondertussen is er net nog een steekpartij bij Knus is Delftsehout geweest) we in een gezonde stad zouden moeten wonen. Echter als het gaat om sport nemen we maar voor lief dat we inzetten op alleen een basis op orde principe.
Ook kijkt dit genoemde gezin met argusogen naar geld dat wordt gestopt in termen als klimaat neutraal en energietransitie. Maatwerk lijkt nog ver te zoeken maar hoge kosten van warmtepompen en zonnepanelen drukken op dit gezin en de druk op dit gezin is door zittende partijen opgelopen tot: gigantisch. Met alle gevolgen van dien. Alles wordt maar aangevlogen gekeken vanuit een hoogopgeleide bril en bijpassend salaris. Maar wat gaat deze coalitie doen om de lasten te verlagen en om recht te doen aan dit gezin, om voor dit gezin voor een beter leefklimaat te zorgen? Het blijkt volgens OD niet uit het akkoord.

OD maakt zich zorgen over de hoeveelheid kiezers die zijn afgehaakt vanwege gebrek aan vertrouwen in de politiek. Nu op één partij na, wederom dezelfde partijen in het college gaan plaatsnemen stelt OD hardop de vragen: hoe gaan college partijen ervoor zorgen dat de inwoner weer naar de stembus gaat, hoe wordt het vertrouwen teruggewonnen nu de lasten steeds maar hoger worden? Hoe gaat het college inzetten op het daadwerkelijk meer betrekken van de inwoner? En hoe wil het nieuwe college de groep Delftenaren die niet op hen heeft gestemd toch vertegenwoordigen? Transparantie wordt gepredikt, maar hoe gaat het nieuwe college zich transparanter opstellen? OD las het niet terug in het akkoord.
De coalitie komt met een plan op hoofdlijnen, waarin te weinig gericht is op alle inwoners. Het zijn mooie woorden maar in de praktijk is het aardig veel van hetzelfde, meneer van Rijn noemde het al. Daarom zet ook OD o.a. in op het oppositieplan. Een verrijking van het coalitieakkoord. We delen de zorgen als oppositie partijen over dit coalitieakkoord. Door niet betrokken te zijn bij het formatieproces (want OD is absoluut niet benaderd) gaat er een ondervertegenwoordigd geluid verloren. Een stad hoort niet op hoofdlijnen geregeerd te worden door een coalitie die alleen een goede meerderheid vond in wijken als de Binnenstad, de Schieweg en de TU Delft.

OD heeft dan ook de volgende vragen?

Waarom is er ingezet op een coalitie met de Christen Unie? OD is benieuwd naar de specifieke redenen. Wat maakt dat er specifiek is gekozen voor de Christen Unie, wat bleek uit hun plannen dat er zoveel raakvlak was dat er voor deze extra partij is gekozen en dat deze partij zelfs een wethouder zou mogen leveren? Bovenal wat heeft de inwoner hier aan?

Hoe gaan college partijen ervoor zorgen dat de inwoner weer naar de stembus gaat, hoe wordt het vertrouwen teruggewonnen nu de lasten steeds maar hoger worden? Hoe gaat het college inzetten op het daadwerkelijk meer betrekken van de inwoner? En hoe wil het nieuwe college de groep Delftenaren die niet op hen heeft gestemd toch vertegenwoordigen? Transparantie wordt gepredikt, maar hoe gaat het nieuwe college zich transparanter opstellen? OD las het niet terug in het akkoord.

Resterend uit de vorige avond waarbij wethouders mochten worden bevraagd:

Mevrouw Gooijer waarom mocht de VVD niet meer mee besturen?

Mevrouw Schrederhof zou u ook van portefeuille willen wisselen?

De heer Van Vliet Hoe is het college van plan om de samenwerking met de raad aan te gaan? Dat oppositiepartijen bijvoorbeeld even snel geïnformeerd worden als eigen partijen?

Liedewei TImmermans