Inburgeren

Goede avond Voorzitter

De gemeente Delft voert delen van de oude Wet inburgering 2013 uit.
Een van de doelgroepen uit deze Wet zijn de statushouders, zo Lezen wij.
Voor asielgerechtigden werkte de oude Wet 2013 onvoldoende.
De minister heeft vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering, middelen beschikbaar gesteld en wij zijn als gemeente gevraagd intensiever te steunen.
De gemeente Delft heeft naast de middelen van het Rijk,incidentele middelen vrijgemaakt.
De resultaten van de afgelopen van de afgelopen twee jaar zijn dat drieenveertig procent van de statushouders uitkeringsafhankelijk is, landelijk is dit zevenenvijftig procent.
In Delft heeft vijfenvijftig procent van de statushouders voldaan aan de Wet inburgering, landelijk is dit drieënveertig. Delft scoort dus beter dan landelijk. Echter vinden wij van Onafhankelijk Delft dit toch nog onvoldoende.

Wij hebben een vraag aan de wethouder:
Hoe kan het dat vijfenveertig procent niet de inburgering heeft behaald.

Wat gaat hieraan gedaan worden?
En wat gebeurt er als mensen niet willen inburgeren?
Inburgeren is toch een plicht?
Op één januari 2022, waren er in Delft vierhonderdrieenveertig personen die vanaf 2013 t/m 2022 inburgeringingsplichtig zijn geworden en niet voldaan hebben aan de inburgeringsplicht!
Voorzitter, lezen wij dit nu goed?
Zitten hier personen tussen, die al negen jaar proberen de inburgeringscursus te halen?
Hoe kunnen wij helpen?

Maidenspeech
Mirjam Breedijk
Onafhankelijk Delft