Nieuw college van B&W voor Delft

Nieuw college voor Delft geïnstalleerd
 
Delft heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft de wethouders woensdagavond 15 juni geïnstalleerd, tijdens een vergadering in het stadhuis.
 
Het nieuwe college verdeelt de taken als volgt:

Burgemeester Marja van Bijsterveldt: Veiligheid en Regio
Wethouder Maaike Zwart (STIP): Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie
Martina Huijsmans (D66): Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit
Frank van Vliet (GroenLinks): Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte
Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid): Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport
Joëlle Gooijer (ChristenUnie): Jeugd, Ouderen en Armoede
 
Doelen
Het coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’ beschrijft de doelen die het nieuwe college in de komende vier jaar wil halen.

 
Het college heeft zich als doel gesteld dat Delft kansen biedt voor iedereen. Het college zet in op wonen, met gemengde wijken, betaalbare en gezonde woningen. Een gezonde en veilige stad is een ander speerpunt. Het college gaat meer werk
maken van duurzaamheid, en blijft inzetten op het versterken van de economische kracht én op een bruisende stad.

 
Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Het college gaat de plannen verder uitwerken samen met de gemeenteraad en met de stad.