https://delft.raadsinformatie.nl/vergadering/962576

Inbreng Onafhankelijk Delft Kaderbrief 2022, door Gerrit Van Ree stadhuis Delft