Spreektijd insprekers uitbreiden

Onafhankelijk Delft gaat een voorstel doen om de democratie van nu, eer aan te doen.
Insprekers hebben nu maar drie minuten inspreektijd en drie minuten voor de tweede termijn.
Wij van Onafhankelijk Delft vinden dit voor deze tijd, te weinig.
Wij vinden dat vijf minuten een mooi nieuw initiatief is, zodat mensen uit de stad zich beter kunnen laten horen over de onderwerpen van de huidige tijd. De onderwerpen zijn in de loop der tijd namelijk behoorlijk veranderd, moeilijker en vergroot.
Onafhankelijk Delft zal hiertoe een voorstel naar voren brengen in het eerstvolgende fractieoverleg.
Groeten
Jolanda Gaal
Fractievoorzitter
Onafhankelijk Delft