Lobbyen werpt vruchten af !

Delft krijgt 60 miljoen voor de gebiedsontwikkeling Schieoevers en de kop van de Buitenhof

Het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving heeft besloten om versnellingsgelden van Binnenlandse Zaken toe te kennen aan projecten in steden van de Verstedelijkingsalliantie. Minister Hugo de Jonge maakte dit bekend in zijn brief aan de Tweede Kamer. Met deze
nieuwe financiële impuls kunnen de steden van Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland versneld 31.690 woningen realiseren waarvan 4.800 in Delft.
 
De Verstedelijkingsalliantie is een samenwerkingsverband van acht steden (Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden en Zoetermeer), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Provincie Zuid-Holland.
Deze alliantie heeft de ambitie om minstens 170.000 woningen en 80.000 banen te realiseren tot 2040. De woningen en bedrijvigheid worden in lijn met het rijksbeleid gebouwd op binnenstedelijke locaties, vlakbij hoogwaardig openbaar vervoer.

 
Vanwege de woningnood vraagt het rijk aan de gemeenten en provincie om de realisatie van woningen waar mogelijk te versnellen. Een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen doen, is dat er extra financiële middelen
beschikbaar worden gesteld voor verbetering van de infrastructuur. Dat besluit is genomen op het BO Leefomgeving. Delft heeft geld gekregen voor de gebiedsontwikkeling van Schieoevers en voor de kop van de Buitenhof.

 
Met de bijdrage van het rijk zijn onder andere de kosten voor een brug over de Schie en een tunnel onder het spoor gedekt. En kan Delft ook het hoofdwegennet zoals de rondom de kop van de Buitenhof aanpassen.
 
Wethouder Wonen Karin Schrederhof: “We zijn heel blij met de bijdrage van het rijk aan Schieoevers en de Kop van de Buitenhof (Noord). We hebben een stevige woonopgave in Delft. Door het verbeteren van de mobiliteit
kunnen we 800 woningen versneld bouwen in de Kop van Buitenhof en 4000 woningen op Schieoevers.”
 
“Met deze bijdrage van het rijk kunnen we verschillende infrastructurele aanpassingen realiseren en de bereikbaarheid van de stad vergroten. We plaatsen de fiets en het openbaar vervoer voorop en bieden daarmee
een goed alternatief voor de auto. Zodoende creëren we ook meer ruimte voor woningbouw”,
aldus Martina Huijsmans, wethouder Mobiliteit.
 
Ook gebiedswethouder Maaike Zwart is verheugd: “De bijdrage van het rijk helpt ons de ambities voor Schieoevers te realiseren. We willen het gebied verbinden met de omgeving en de rest van de stad door onder
andere de aanleg van de Gelatinebrug, de Gelatinetunnel en fietspaden en het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor. Daarmee is het mogelijk om verstedelijking in de nabijheid van station Delft Campus te realiseren.”