Al weken hadden mensen aan de Prof. Krausstraat last van een flink gat in het trottoir, waarbij tegels
schots en scheef kwamen te liggen en er een gevaarlijke situatie was ontstaan. Een aantal omwonenden
heeft daarop de gemeente gebeld en aangegeven dat het gevaarlijk was. Daarop is gereageerd en
werd er met een beetje zand de boel weer rechtgelegd. Dit herhaalde zich een aantal keren, zonder
dat er eens goed naar het probleem gekeken werd. De app Buiten Beter reageerd ook niet of
nauwelijks en de omwonenden hadden het idee dat zij niet serieus genomen werden. Na het nog een
keer vluchtig gerepareerd te hebben leek het probleem weer opgelost.Een van de omwonenden reed
op een avond met haar scootmobiel richting de Kon. Emmalaan om daar haar hondje uit te laten en
klapte in het gat van het trottoir. Hierbij ontstond aanzienlijke schade welke vergoed is door de
Gemeente, maar hiermee was het probleem nóg niet opgelost. Naar aanleiding van deze klachten
ben ik gaan kijken bij de desbetreffende plek en trof tot mijn verbazing een sinkhole aan. Hierop heb
ik meteen de telefoon gepakt en heb de Gemeente er van op de hoogte gesteld met het verzoek
dit met spoed te bekijken en aan te pakken. Binnen het uur was de plek afgezet
en de volgende dag gerepareerd.
De wijkbewoners enorm blij met deze snelle aktie van de gemeente en
Onafhankelijk Delft
Mirjam Breedijk-Simonis
Commissielid Onafhankelijk Delft