Mevrouw zonder been en parkeren in de ruimste zin

Hoe meer kaarsjes, hoe meer licht!

Onafhankelijk Delft is te hulp geroepen ivm zeer schrijnende situatie aangaande een inwoner die haar been moest laten amputeren, een invalidekaart wil en een vaste parkeerplek voor de deur.
Aangezien mevrouw niet zo handig is met het internet en aanverwanten, vroeg zij ons om tekst en uitleg over hoe de juiste vergunningen aan te vragen. Hierbij had zij ook specialistische vragen en het leek ons beter als een ambtenaar deze zou beantwoorden. Wij belden daarom met de gemeente Delft om hiervoor een afspraak te maken, een terugbelveroek.
De mevrouw van de gemeente begreep het allemaal en diende het terugbelverzoek in.
Wij kregen netjes een bevestigingsmail met nummer.
Echter van de binnen twee dagen terugbellen termijn, kwam niets terecht. Na drie dagen maar weer bellen.. en kregen wij een zwaar geïrriteerde vrouwelijk ambtenaar aan de telefoon. Zij vertede er ook niets aan te kunnen doen. Ik verzocht haar om een nieuw terugbelverzoek.. nou nou dit had wat voeten in de aarde zeg! Pfff echt ontmoedigingsbeleid.
Het lijdend voorwerp, de mevrouw zonder been, werd niet teruggebeld en ik heb haar vragen opnieuw beantwoord. De specifieke vraag, waarom zij opnieuw moest bewijzen bij een controlerend arts of zij wel of geen been meer had, of dat deze misschien overnacht was aangegroeid, hield de gemoederen flink bezig. Wanneer je namelijk je invalidekaart hebt aangevraagd dan pas daarna kun jij jouw vaste invalidenparkeerplek aanvragen via o.a. de WMO. Bij de WMO wisten zij al dat mevrouw één been had ivm hulp… dus waarom moet er extra betaald worden voor zo’n onderzoek terwijl iedereen kan zien dat mevrouw een been mist. Het is te zot voor woorden dat mevrouw buiten de stad miet om de controle uit te laten voeren

Zij zou afhankelijk zijn van de regiotaxi.. nou breek osde beknietopen. Deze week een groot drama weer daar.. dusdecregiotaxi komt iet of niet op tijd en dan lang niet op tijd. Is dus onbetrouwbaar!
Daarnaast hoe zit het met mensen die minder draagkrachtig zijn en dit bedrag niet zomaar kunnen betalen vooraf? 238.00 aanvraag invalidekaart en 608.00 voor een vaste plek voor de deur.
Het is allemal zo krom als een hoepeltje. In de inclusieve samenleving laten wij, vinden wij van Onafhankelijk Delft, mensen met een beperking niet betalen of de hoofdprijs betalen voor een extra voorziening.
De rechten van de mens, via de VN vastgelegd, zegt dat iedereen gelijk is.. gehandicapt of niet.
Laten wij elkaar dan ook zo behandelen.
Onafhankelijk Delft heeft ook andere fracties benaderd om mee te doen met een gedegen standpunt in deze.
Ook hebben wij wethouder Gooijer gesproken en zij was ook bereid tot meedenken.
Licht aan het eind van de tunnel?
Samen Sterk, anders komen wij er niet!

Onafhankelijk Delft
Jolanda Gaal