Persbericht: Energie en toeslag

Samen met Volt Delft en SP Delft, D’66 en Groen Links, dienden wij van Onafhankelijk Delft, een motie inzake de energie crisis.

Meer hulp bij hoge energiekosten
 
De gemeente gaat meer Delftenaren hulp bieden om de stijgende energiekosten te kunnen betalen. Dat heeft de gemeenteraad maandag besloten. De gemeente biedt al
hulp aan Delftenaren met een laag inkomen, maar binnenkort kunnen ook huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130 procent van de bijstandsnorm een energietoeslag krijgen van € 500.
 
Als gevolg van stijgende energieprijzen komen steeds meer mensen financieel in de knel. Het loon of de uitkering is niet altijd meer genoeg om de vaste lasten te
kunnen betalen. Om Delftenaren met een laag inkomen te helpen bij het betalen van hun energierekening biedt de gemeente hulp. Onder andere met een energietoeslag. Met het besluit dat gisteravond in de raad werd genomen, wordt deze hulp uitgebreid en komt de
toeslag voor meer Delftenaren beschikbaar. Zodra de nieuwe regeling ingaat, maakt de gemeente dit bekend, onder meer op de eigen website en in de Stadskrant.
 
Maatregelen van het Rijk
Stijgende energielasten hebben ingrijpende gevolgen voor huishoudens en bedrijven. Het is vooral aan het Rijk om de gevolgen van de stijgende kosten te verzachten.
Het kabinet kondigde op Prinsjesdag verschillende maatregelen aan: een prijsplafond om de energierekening van huishoudens te verlagen en ook in 2023 een energietoeslag van € 1.300 voor de meest kwetsbare huishoudens. Andere toeslagen, uitkeringen en het minimumloon
worden verhoogd.

Betaalbaar houden
Ook de gemeente zet zich in om Delftenaren te helpen. Delft heeft tot nu toe aan ruim 5.100 inwoners met een laag inkomen een energietoeslag gegeven. Daarnaast helpt
de gemeente mensen met praktische adviezen om zuiniger om te gaan met energie. De energiecoaches van 015 Duurzaam en de adviseurs van het Energieloket Delft helpen hierbij. In november komen daar ook ‘energiefixers’ bij. Zij adviseren op verzoek aan huis over
de best passende energiebesparende maatregelen. En regelen deze vervolgens ook direct.

 
Naast de gemeente bieden ook andere partijen en vrijwilligersorganisaties hulp aan inwoners met een laag inkomen. Daaronder de voedselbank, kledingbank, de stichting
Urgente Noden en Delft voor Elkaar.
De gemeente juicht dit van harte toe. Delft wil graag in overleg met deze partijen om de inzet waar nodig te stimuleren en te ondersteunen.
 
De energiecrisis raakt ook ondernemers, sportverenigingen en maatschappelijke partners. Het Rijk onderzoekt op dit moment regelingen om hen te helpen. De gemeente
gaat na wat er aanvullend mogelijk is aan ondersteuning voor de stad, ook voor verenigingen, partners en ondernemers.