De regiovisie monitor 2021 en ontwikkelingen jeugdhulp derde kwartaal 2022

In deze regiovisie draait het om:

1 versterken van het gewone opvoeden en groeien
2 tijdig inzetten van passende hulp
3 kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op
4 duurzaam veilig opgroeien
5 jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen

Onafhankelijk Delft heeft een aantal vragen aangaande dit onderwerp

Door de oorlog in de Oekraïne zijn mensen ook de kant van Delft op gekomen.
Hebben wij inzicht in om hoeveel kinderen het in Delft gaat?
Gaan deze jongeren verplicht hier naar school en als er problemen zijn met kinderen uit deze migratiegroepen, om hoeveel kinderen/jongeren gaat dit?
Wat doet de gemeente Delft dan actief voor deze jongeren want wij begrijpen dat dit de wachttijd op kan rekken.

Dan het volgende:
Kinderen/jongeren kunnen in de knoei komen als hun ouders in de problemen komen, bijvoorbeeld van financiële aard ivm crisis op crisis.
Als wij als gemeente ervoor staan dat wij kinderen in onze stad,de bovengenoemde vijf punten willen bieden in onze visie, wat gaat de wethouder dan doen als kinderen al zonder eten naar school komen.
De wethouder zei onlangs in de vergadering dat het wel rond de miljoen kost om te onderzoeken of wij kinderen voeding op school moeten bieden.
Onafhankelijk Delft vraagt zich af of wij het genoemde bedrag door de wethouder de Gooijer goed hebben gehoord.
Als dit zo is willen wij van Onafhankelijk Delft weten waarom onderzoek hiernaar zo duur is?

Onafhankelijk Delft
Jolanda Gaal