Jaarverslag leerplicht Delft 20-21

Onafhankelijk Delft vind het belangrijk dat ieder kind goed onderwijs mag genieten en dit kan in Delft.
Soms zijn er moeilijkheden in een gezin waardoor er extra zorg is over een schoolgaand kind of jongere.
Wij vinden het heel belangrijk om te weten bij hoeveel kinderen het niet goed gaat want meten is weten. Delft heeft veel uitval en dit is zorgelijk.
In het gecombineerde jaarverslag van Leerplicht en Regionale meld en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) van de gemeente Delft, schooljaar 2020-2021, krijgen wij te lezen over de uitvoerende activiteiten om verzuim en uitval tegen te gaan.
In Delft hebben wij 10.764 leerplichtige leerlingen.
285 waren thuis met de melding verzuim
95 thuis met gegronde reden vrijgesteld van school
8 thuis zonder schoolinschrijving
15 zitten er thuis met een schoolinschrijving
7 hebben een proces verbaal
1 via HALT
125 jongeren hebbenvoortijdig school ervaren
Zijn deze nog in beeld en wat doen zij dan nu?
Bij 455 jongeren is preventieve bemiddeling om uitval te voorkomen.
De vraag is nu
Wat als bemiddeling niet lukt bij die 455 jongeren? Als Onafhankelijk Delft dut opteltmet de voortijdige schoolverlaters dan komen wij uit op 580 leerlingen.
Wij maken ons hier echt zorgen over. Deze leerlingen dreigen buiten de boot te vallen, met alle zorgen van dien.
Zij kunnen in tal van zaken terechtkomen due niet goed zijnom maar te noemen het criminele pad.
Wat gaat of kan de wethouder nou doen om deze jongeren toch aan het ‘werk’ te krijgen?
Kunnen wij bijvoorbeeld dwang toepassen?
Er zijn 285 leerlingen gemeld bij de leerplicht.
Er is ook een melding van 12 leerlingen die luxe verzuim pleegden
Eenmaal is gesanctioneerd.
Onafhankelijk Delft vind het vooral belangrijk dat er preventieve spreekuren komen. Daar waar jongeren zich kunnen melden. In de huidige tijd ligt er veel druk op jongeren. Sociale media heeft een enorme invloed op velen van hen en niet altijd in positieve zin. Voor hen zouden wij graag extra hulpinzet zien.

Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft