Overlast grote groep jongeren Brabantse Turfmarkt Delft

Bewoners en ondernemers zijn de overlast van agressieve hangjongeren helemaal zat.
Onafhankelijk Delft vind het ongelooflijk dat er niet keihard tegen hen wordt ingegrepen.
In eerdere jaren was er ook overlast in de Delftse binnenstad en dan met name met koopavond. Daar moest politie te paard aan te pas komen.
Laten wij het niet zo ver laten komen. Een samenscholingsverbod is toch zo uitgeschreven?
De gezellige bankjes waar mensen even uit konden rusten zijn weggehaald. Dit is toch gewoon bizar dat dit een maatregel moet zijn? Dus mensen die even moeten of willen uitrusten zijn nu de dupe van een maatregel tegen tuig?
Bizar!! Wij vinden het ook niet leuk om de vuile was buiten te hangen, maar wat recht is, is recht en wat krom is, is krom
Daarom stellen wij van Onafhankelijk Delft ook schriftelijke vragen.

Goede dag

Naar aanleiding van de klachten van overlast, door jongeren, bij de Brabantse Turfmarkt in Delft en omdat deze nu al maanden duren, het volgende:

Onafhankelijk Delft had deze overlast al eerder gemeld bij de burgemeester.

In de krant las Onafhankelijk dat de burgemeester als maatregel neemt, dat ouders van de overlastgevers middels een brief worden geïnformeerd.
Onafhankelijk denkt niet dat de jongeren hiervan onder de indruk zullen zijn.
Buiten het feit dat post ook makkelijk onderschept kan worden, vinden wij dit een zwak signaal.
De overlast is dermate groot, ook ondernemers klagen, dat wij vinden dat er harder dient te worden opgetreden, tegen deze overlast bezorgers.

Daarom hebben wij de volgende vragen:
Zijn deze jongeren minderjarig en of meerderjarig?

Van hoeveel van deze jongeren, minder of meerderjarig, is de identiteit bekend?

Zijn er al boetes uitgedeeld?
Zijn de brieven al de deur uit?

Komen deze jongeren die een brief thuis zullen krijgen, uit Delft?
Als er ook jongeren van buiten Delft komen, hoeveel ervan krijgen een brief thuis?
Hoeveel jongeren uit Delft krijgen een brief thuis?

Als er ook jongeren uit een andere stad komen, welke steden zijn dit anders dan Delft?

Wat gaat de burgemeester ondernemen als dit aan de gang blijft met overlast. Want een mes in bezit van deze agressieve jongeren kan levensbedreigende gevolgen of erger hebben.

Onafhankelijk Delft ziet graag dat wij over eventuele nieuwe ontwikkelingen, op de hoogte worden gesteld.

Groeten
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft