PERSBERICHT

Delftse politieke partijen roepen leden en burgers op tot donatie 190 euro
energiecompensatie
Bijna iedereen in Delft krijgt in november en december 190 euro energiecompensatie. Een aantal
partijen in de Delftse gemeenteraad roepen hun leden en stadsgenoten op een gedeelte van dit bedrag
te doneren.
Voor sommige mensen is de twee keer 190 euro een druppel op de gloeiende plaat van hun
energierekening, terwijl anderen nu soms nog wel een vast contract hebben en een zinvolle bestemming
voor het geld zoeken.
Op initiatief van de Delftse PvdA roepen PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft
hun leden en Delftse burgers op om deze twee keer 190 euro te bestemmen aan medestadsgenoten die
(bijna) door het ijs zakken. Dit past ook goed bij Delft: als het tegenzit helpen we elkaar. We laten
niemand in de kou staan.
Dus vandaar deze oproep! Er zijn verschillende organisaties in Delft die de steun goed kunnen
gebruiken. Wij wijzen hierbij graag op het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) en Stichting Urgente Noden
(SUN). Beide organisaties helpen – via een noodfonds – mensen in Delft met financiële hulp. Met onze
steun, zorgen zij ervoor dat de donaties terecht komen bij mensen die het deze winter hard nodig
hebben.
De PvdA, CDA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en GroenLinks roepen op tot steun aan deze
solidariteitsactie!
Doneren kan door (een deel van) de energiecompensatie over te maken onder vermelding van “gift
energiecompensatie” op:
• Interkerkelijk Sociaal Fonds, NL14 INGB 0006 7291 43 en/of;
• Stichting Urgente Noden Delft e.o: NL12 RABO 0105 4341 83.
Meer informatie over ISF en SUN is hier te lezen:
• https://www.isfdelft.nl/
• https://urgentenodendelft.nl

Of neem contact op met info@onafhankelijkdelft.nl voor meer info