Onafhankelijk Delft en het jaar rond 2022

Lieve Delftenaren,

Wij worden deze tijden aardig op de proef gesteld! Veel mensen kwamen door hogere energiekosten, benzine en boodschappen, in de problemen. Niet alleen de minima lukt het niet om de eindjes aan elkaar te knopen, maar ook zij met een middeninkomen hebben het steeds moeilijker.
Onafhankelijk Delft probeert te helpen met kleine dingen zoals eten rondbrengen en ook spullen die mensen nog kunnen gebruiken.
Wij hebben het afgelopen jaar een aantal moties ingediend en /of, mede ingediend waarvan wij denken dat de Delftenaar erop vooruitgaat.
Onafhankelijk Delft diende de motie mee in om de energietoeslag aan te passen.
Onze mooie stad heeft nog steeds inwoners die lijden onder slecht onderhoud en schimmel in hun woningen. Wij willen dat de wethouder zich hier keihard voor inzet.
Wat ons ook enorm trof is de sluiting van de Wildopvang. Gelukkig hebben wij, door middel van een toezegging door de wethouder, dit bestemde geld aan twee andere organisaties weten te geven, zodat dieren uit ons gebied en de directe omgeving, toch opgevangen worden.
Het huizen tekort is nog van geen kant opgelost. De kerstgedachte is: er voor eenieder te zijn, echter, onze eigen inwoners/kinderen, kunnen geen woning vinden. Laat de Flexwoningen na vervolg, maar naar deze groep mensen gaan!
Onafhankelijk Delft strijdt zoals u weet al jaren voor een Buitenzwembad.
Per motie is het in ieder geval zover gekomen dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid ervan. Wel zullen wij erop toezien dat je juiste onderzoeksvragen gesteld worden.
De gladheid van afgelopen week hield velen en ons bezig. Er zal iets moeten gebeuren om de wijken veiliger te maken bij extreme gladheid.
Deel zout uit aan de mensen gemeente Delft, dan kunnen ook mensen met een lege portemonnee hun straatje instrooien!

Rest ons u allen nog een fijn Kerstfeest toe te wensen en een gezond en liefdevol Nieuwjaar.
Onafhankelijk Delft:
Ricardo Smink, Mirjam Breedijk, Gerrit van Ree, Carla van Tricht, Liedewei Timmermans en Jolanda Gaal
Samen Sterk!

Voor al uw hulpvragen:
info@onafhankelijkdelft.nl
www.onafhankelijkdelft.nl