Onafhankelijk Delft: gemeente Delft persbericht

Delft start huurteam voor particuliere huurders

Delftse particuliere huurders kunnen voortaan bij het Huurteam Delft terecht. Het huurteam helpt huurders die bijvoorbeeld te maken hebben met onjuist afgerekende servicekosten, een te hoge huur of achterstallig onderhoud. De diensten zijn gratis voor Delftenaren die particulier huren.

Huurteam
Van de ruim 52.000 woningen in onze stad wordt ongeveer 18% particulier gehuurd. In de meeste gevallen zonder problemen. Zijn er wel problemen? Dan kunnen Delftse huurders voortaan contact opnemen met het Huurteam Delft. Ook als huurders twijfelen of het huurcontract klopt. Samen wordt gekeken hoe het probleem kan worden opgelost.

Werkwijze
Na een melding neemt een medewerker van het huurteam contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. De medewerker bekijkt dan de woonsituatie, de huurprijs of het huurcontract. Daarna geeft het huurteam advies en begeleidt het huurteam de huurder bij het verdere traject.

Goed en betaalbaar wonen
De gemeente Delft wil dat huurders goed en betaalbaar kunnen wonen. Het Huurteam Delft gaat hier aan bijdragen. Wethouder Wonen Karin Schrederhof: “Particuliere huurders weten niet altijd welke rechten zij hebben. Het Huurteam Delft heeft dé juiste kennis en ervaring. Zij kunnen Delftenaren ondersteunen en adviseren zodat huurproblemen worden opgelost. Het is fijn dat dit team er nu is voor wie dat nodig heeft.” Het huurteam van Steenvlinder werkt in opdracht van de gemeente Delft. De gemeente Delft ondersteunt het huurteam financieel voor een proef van één jaar.

Contact
Als particuliere huurders vastlopen in het aanspreken van hun verhuurder kunnen zij problemen melden via www.delft.nl/melden. Voor vragen is het Huurteam Delft telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur via 085 273 49 33. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/huurteam. Huurders bij een wooncorporatie kunnen voor vragen terecht bij de Huurcommissie en/of bij het Instituut Sociaal Raadslieden Delft.