Onafhankelijk Delft: Prinsenhof krijgt geld Provinciale Staten

Provinciale Staten Zuid-Holland zegt € 2 miljoen toe voor vernieuwing van het Prinsenhof

In de vergadering van 8 november hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland € 2 miljoen toegezegd voor de verbouwing en vernieuwing van het Prinsenhof. In het voormalige kloostercomplex is Museum Prinsenhof Delft gehuisvest. De provincie draagt met dit bedrag substantieel bij aan de realisatie van de verbouwing.

Meindert Stolk gedeputeerde Erfgoed en Cultuur: “Het museum Prinsenhof is een icoon voor de nationale geschiedenis en belangrijk voor de provincie Zuid-Holland. We juichen toe dat de verbouwing in de volle breedte van restauratie, verduurzaming, modernisering en toegankelijkheid wordt opgepakt zodat het museum behouden blijft voor toekomstige generaties. Daar dragen we graag aan bij”.

Vernieuwing Museum Prinsenhof Delft

Museum Prinsenhof Delft staat aan de vooravond van een grondige verbouwing en vernieuwing. De eerste in ruim 70 jaar tijd. Belangrijkste uitgangspunt is het maken van een aantrekkelijk en eigentijds museum voor iedereen met versterking van het monumentale karakter. In het ontwerp van architectenbureau BiermanHenket wordt het museum beter toegankelijk, duurzaam en krijgt het een nieuwe zichtbare entree. Luiken gaan open en er komt meer daglicht binnen, zodat bezoekers beter zicht krijgen op het monument en de stad.

“Wij zijn zeer verheugd met de toezegging van de provincie”, zegt Frank van Vliet, wethouder voor onder meer cultuur en erfgoed. “Het Prinsenhof is door zijn rijke historie een van de belangrijkste monumenten voor Delft en is ook een nationaal Top 100-monument. Dit gebouw vertelt het verhaal van Delft en het verhaal van onze nationale geschiedenis. Museum Prinsenhof Delft vormt als culturele trekker een belangrijke functie voor de regio en is voor velen een startpunt voor een bezoek aan onze mooie stad.”

“Museum Prinsenhof Delft neemt in het Nederlandse museale landschap én in de provincie Zuid-Holland een bijzondere plek in,” zegt Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft. “Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners van Zuid-Holland ons weten te vinden, zoals onlangs bij de zeer succesvolle tentoonstelling ‘Het Delft van Vermeer’. Het is fantastisch dat de provincie Zuid-Holland de verbouwing en vernieuwing van het museum op genereuze wijze ondersteunt. De verhalen over vijf eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur zijn onderscheidend en komen straks nog meer tot leven.”

Financiering

Met de bijdrage van de provincie is de realisatie van de verbouwing van het Prinsenhof een stap dichterbij. De kosten zijn geraamd op € 38 miljoen euro. De gemeente Delft stelt € 18 miljoen euro beschikbaar om het monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren. De familie Vlek schenkt € 10 miljoen euro om de museale functie van het Prinsenhof te garanderen. Ook zegde eerder de Vriendenloterij al een substantieel bedrag toe. De overige financiering moet uit aanvullende fondsen en subsidies komen.

Vervolg
In januari 2024 presenteert het ontwerpteam het definitieve ontwerp voor het Prinsenhof aan de stad Delft. In februari 2024 besluit de gemeenteraad over het vervolg. Na positief besluit wordt het ontwerp verder uitgewerkt, de vergunningsaanvraag gedaan en gaat de aanbesteding plaatsvinden. Volgens planning starten de werkzaamheden begin 2025. Naar verwachting kan het museum begin 2027 weer open voor publiek.