Onafhankelijk Delft: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt..

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15972949/lage-lonen-voor-sociale-werkvoorziening-gaan-tegen-rechten-van-de-mens-in-terneuzenaar-alex-protesteert

Onafhankelijk Delft is het al vaker ter ore gekomen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gediscrimineerd worden/zich gedisrimineerd voelen. Dit stuk bevestigd maar weer eens dat er meer mensen zo over denken.
Wat ook klachten van personen uit deze groep zijn: dat zij vinden dat zij worden verdrongen door mensen die geen handicap hebben. Waren eerst de baantjes alleen voor hen, nu moeten zij deze delen met anderen, waarvoor de opzet van een instantie die mensen meet een afstand tot een baan bedoeld is niet meer exclusief voor hen is. Ook wordt ons gezegd dat deze werknemers ervaren dat zij worden ingeruild.
Onafhankelijk Delft gaat graag met de wethouder hierover in gesprek.

Onafhankelijk Delft
Fractievoorzitter
Jolanda Gaal