Auteur: Jolanda Gaal

lijsttrekker Onafhankelijk Delft

Verdiepen in de privacywet

Ja je deze asap op de website zetten?
Tekst:

Onafhankelijk Delft vindt het erg belangrijk dat raadsleden zich verdiepen in de privacywet (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handreiking gemaakt voor raadsleden zodat zij beslagen ten ijs kunnen komen en hun controlerende rol beter kunnen uitoefenen in naam van de inwoner.
meer...

Verder lezen

Toekomstbestendige podiumkunsten Delft

Commissie Algemeen 19 mei 2022

Onafhankelijk Delft bedankt de insprekers. Zij hebben aangegeven dat wat er mis gaat en waar onze aandacht ten zeerste op gevestigd moet worden. Onafhankelijk Delft zal als oppositiepartij in ieder geval de cultuursector een warm hart toedragen.

Verder is Onafhankelijk Delft verheugd dat eindelijk wordt nagedacht over een poppodium en ruimte hiertoe.
meer...

Verder lezen

Dank voor uw stem!

Lieve Delftenaren
Dankjulliewel voor jullie stem op ons van Onafhankelijk Delft.
Dank voor jullie support, dank voor het betere flyerwerk en dank voor het ondergaan van al die honderden facebookberichten en tweets op twitter.
Dank voor jullie vertrouwen in ons!
Wij zijn eigenlijk een hele nieuwe partij. Wij kregen te maken met drie afsplitsers en hadden nog twee zetels over.
meer...

Verder lezen

Op verzoek van Onafhankelijk Delft een verslag

‘Er is gelukkig gehoor gegeven aan de oproep van Onafhankelijk Delft om tenminste naar buiten te treden met notulen of een verslaglegging van de besloten avond met NTA.

Het verslag van deze samenkomst is daarmee openbaar.

Het verslag:
Openbaar verslag van de vertrouwelijke bijeenkomst met NTA over de krachtenveldanalyse
donderdag 17 februari 2022, 19.30 uur

Aanwezigen
raadsleden: Jaff, Van Vliet (Groen Links), De Boer, (STIP), Oderwald (D66), Timmermans (OD) Labots, Van Rijn (VVD), Van Woudenberg (CDA), Den Hollander (PvdA), Alkema (ChristenUnie), De Wit (Hart voor Delft)
college: burgemeester Van Bijsterveldt

Opening en inleiding

De burgemeester opent het overleg en heet de aanwezige medewerkers van NTA welkom.
meer...

Verder lezen

openbaarheid

Onafhankelijk Delft wil in het kader van de geheimhouding rondom het gesprek met NTA kenbaar maken dat Onafhankelijk Delft staat voor transparantie en openbaarheid van bestuur. Daarom is het erg moeilijk om deel te nemen aan een gesprek waar de inhoud van geheim is.
Echter, Onafhankelijk Delft heeft ook een controlerende functie.
meer...

Verder lezen