Auteur: Jolanda Gaal

lijsttrekker Onafhankelijk Delft

Scholenschuif Tanthof SDW

Vanavond sociaal domein commissie scholenschuif Tanthof. Lokatie kinderboerderij Tanthof,als beoogde plek om nieuwe school te bouwen. De kinderboerderij bestaat ook nog uit de Kindertuinen en de waterspeeltuin.

Onafhankelijk Delft vind het fijn dat het Abtwoudse park is behouden maar is tevens erg ongerust over de bouw van de nieuwe grote school.
meer...

Verder lezen

Moties, amendementen en toezeggingen

In de raadsvergadering van 1 oktober 2020 zijn de volgende
amendementen aangenomen:
Nr. lndiener(s) Amendement bij: Omschrijving: Cie.
7.1.A1 D66, STIP, I nitiatiefvoorstel Passende Woon- SDW
GL, VD Passende Woon- vormen voor Ouderen
vormen voor Ouderen
7.1.A2 CU, COA, lnitiatiefvoorstel Voorstel 12 van initiatief- SDW
PvdA, GL, Passende Woon- voorstel Passende
SD, GS, OD vormen voor Ouderen Woonvormen
8.5.A1
meer...

Verder lezen

Ouderen en kwetsbaren buiten wachten in de kou

Onafhankelijk Delft heeft een rondvraag:

Nu het steeds kouder wordt moeten mensen die een afspraak hebben bij de gemeente, buiten blijven staan.
Met het openbaar vervoer is het lastig uitkienen. De meeste mensen die een afspraak hebben, komen ruim op tijd.
Onder deze mensen zijn ook ouderen en kwetsbare mensen.
Is het mogelijk om (voor hen) een wachtplek binnen te maken met op gepaste afstand zitplek en gebruik van mondkapje?
meer...

Verder lezen

Vreugdevuren gaan niet door 2020

Ook in Delft kunnen vreugdevuren niet doorgaan

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft in goed overleg met de organisatoren moeten besluiten dat de vreugdevuren dit jaar niet door kunnen gaan. De organisatoren van de vreugdevuren aan de Brasserskade en in Tanthof hadden een evenementenvergunning aangevraagd voor de komende jaarwisseling. Het overleg daarover verliep goed.
meer...

Verder lezen

Prinsenhof

College wil beginnen met ontwerpfase project Prinsenhof

Het college wil een volgende stap zetten in het project Prinsenhof, door een ontwerp te laten maken voor het renoveren en restaureren van het monumentale complex. Het college vraagt de raad om geld beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase.

Toekomstbestendig

Het Prinsenhofcomplex is toe aan renovatie en restauratie, zo’n 70 jaar na de laatste grote ingreep.
meer...

Verder lezen