Auteur: Jolanda Gaal

lijsttrekker Onafhankelijk Delft

Ondersteuning ondernemers

Voor de ondernemers onder ons 👍

Nieuwe ondersteuning Delftse ondernemers

Ondernemers hoeven over 2019 en 2020 geen reclamebelasting te betalen en ook geen precariobelasting voor terrassen. Hiermee ondersteunt de gemeente ondernemers in de huidige coronacrisis.

Kort na de afkondiging van de lockdown in maart heeft het college besloten uitstel te verlenen voor de nog niet opgelegde belastingaanslagen reclamebelasting en precariobelasting terrassen en terrasboten over 2019.
meer...

Verder lezen

Testlokaties, straten, Covid19 Delft

Wij hebben technische vragen gesteld:

Goededag,
Wij hebben enkele vragen aangaande de teststraten voor Covid19 in Delft.

Van wie zijn deze lokaties, particulier of gemeente? Worden deze verhuurd aan de testlokatie exploitant of wij weten?

Wie bepaalt wie deze testlokaties in Delft mag exploiteren?

Moet er een vergunning afgesloten worden om een testlokatie te mogen exploiteren?
meer...

Verder lezen

Motie: de Delftse Hout, rolstoeltoegankelijk

Vanavond in de Delftse gemeenteraad, dienden wij, van Onafhankelijk Delft, de motie:
De Delftse Hout rolstoeltoegankelijk in.
Groen Links is mede indiener van deze motie.
De motie werd aangenomen!
Hoe fijn is het dat mensen in een rolstoel, straks gewoon via de kortste weg naar de Zonneweide en de grote plas kunnen rijden, zonder zich in allerlei bochten hoeven te manoeuvreren.
meer...

Verder lezen

Motie gratis mondkapjes minima, wordt uitgevoerd

Vandaag ontving ik van inwoners uit Delft, het goede nieuws dat de motie: gratis mondkapjes voor de minima, nu wordt uitgevoerd. Zij ontvingen namelijk een storting hiervoor op hun rekening.
Ik wil wethouder Schrederhof hartelijk bedanken voor de snelle afwikkeling van deze motie.
Jolanda Gaal

De motie:

Goededag

Onafhankelijk Delft komt met de volgende actuele motie:
Gratis mondkapjes voor minima

De gemeenteraad van Delft bijeen op 1 oktober 2020,

Constaterende dat:

•minima in Delft zich geen mondkapjes kunnen veroorloven
•deze mondkapjes steeds vervangen moeten worden door nieuwe
•zij onvoldoende inkomen hebben om deze aan te schaffen
• zij hierdoor niet aan de regels, adviezen aangaande de openbare ruimte, kunnen voldoen
•zij hierdoor buitengesloten zijn van het bezoek aan die openbare ruimte

Overwegende dat:
Een ieder het recht heeft zich veilig te kunnen bewegen in de openbare ruimte

Verzoekt het college zorg te dragen dat minima gebruik kunnen maken van gratis mondkapjes, op diverse openbare lokaties

en gaat over tot de orde van de dag

Jolanda Gaal,
Onafhankelijk Delft

Verder lezen