• Donderdag 11 juli bewonersbijeenkomst

  Vanavond is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de SP en Onafhankelijk Delft, aangaande schimmelwoningen Wij zullen per wijkdeel de woningen die het betreft, in kaart brengen en verwerken tot een zwartboek schimmelwoningen in Delft. De betreffende woningbouwverenigingen, zullen wij aanspreken op hun verantwoordelijkheid hierin. Jolanda Gaal

 • Heter voorjaar, zomer en najaar

  Met warmere lente, hete zomer en najaar, zou het toch zo moeten zijn dat er airco op onze basis/scholen aanwezig is. Het rijk zou hiervoor mede bij kunnen dragen. Kinderen en jongeren zitten in bloedhete klassen. Het glas van lokalen, werkt als vergrootglas. Nu moet een soort van hitterooster ingesteld worden enz.. Ouders/verzorgers met kinderen op de basisschool, moeten zich in allerlei bochten wringen omdat er eerder vrij wordt gegeven.. (extra opvang, kost extra geld) Met het aanschaffen van een aircosysteem, kunnen kinderen gewoon naar school blijven gaan en is al deze rompslomp niet nodig. Kinderen kunnen ook geconcentreerder blijven werken. Jolanda Gaal

 • Kadernota

  De kadernota Delft is één van de beleidsinstrumenten van de raad. Voordat wij aan de slag gaan met de werkzaamheden aangaande de begroting, stellen wij financiële kaders voor beleid en uitvoering. Deze kaders hebben wij nodig, omdat wij verantwoording moeten afleggen aangaande beleid en financiële ontwikkelingen. Met cijfertjes zullen wij u niet lastig vallen, deze kunt u op de website van de gemeente Delft en Onze website vinden. Wel gaan wij even in op wat wij graag gedaan willen krijgen, met ons collectief inkomen. Ook zijn wij niet van over de balk gooien van gemeenschapsgeld, zoals in het verleden teveel gebeurd is. Het blijkt iets beter te gaan met Delft,…

 • Sportpresentaties

  Woensdagavond j.l. brachten wij een bezoek aan Full Speed. Daar werd een avond georganiseerd voor sportverenigingen, sportievelingen en belangstellenden. Deze avond werd gebruikt om duidelijk te maken wat de knelpunten en nieuwe ideeën zijn om de huidige lokaties te verbeteren en zo de prestaties op spprtgebied, te optimaliseren. Er kwamen ook plannen op tafel om zelfs geheel nieuwe sportcomplexen te bouwen. Vooral de huidige plek in Kerkpolder, waar diverse sportaccomodaties zijn, is echt aan vernieuwing toe. Wanneer zij zouden opschuiven richting Reinier de Graef/DenHoorn, zou er ook behoorlijk veel ruimte vrijkomen om woningen te kunnen bouwen. Het was in ieder geval een uitvoerige presentatie, wij kwamen om 18.30 binnen en…

 • Kruispunt

  Tijdens het in de avond rijden over het grote kruispunt dat aan de Westlandseweg , Krakeelpolderweg en Papsouwselaan ligt, vond ik dat de verlichting ineens minimaal is. Ook zag ik al een paar maal, auto’s bijna op de verkeerde weghelft terecht komen. Ik sprak er met een paar mensen over en hen was dit ook al opgevallen. Dan, uit pure interesse ivm veiligheid, maar even een mail gestuurd naar de betreffende ambtenaar verkeer. Na wat heen en weer gemail, bleek dus inderdaad dat dit kruispunt niet volgens de norm verlicht is.. Nu maar hopen, dat er geen ongeluk gebeurt en er snel meer licht komt. Jolanda Gaal

 • Taxibedrijf de Roo failliet

  https://www.facebook.com/239711889396294/posts/2466206483413479/ Taxibedrijf de Roo, uit het Westland is failliet. Inwoners van onze stad maakten gebruik van de Roo, als regiotaxi. Ik ben nu wel benieuwd of mensen die afhankelijk zijn van de regiotaxi, nu in de knel komen. Vandaar meteen bericht doorgestuurd aan de wethouder. Mensen klagen over de regiotaxi zoals: Wachttijden..niet op komen dagen..opgepropt met anderen zitten.. Dit moet toch echt beter kunnen? De vragen zijn naar de wethouder. Jolanda Gaal