Categorie: Algemeen

Op verzoek van Onafhankelijk Delft een verslag

‘Er is gelukkig gehoor gegeven aan de oproep van Onafhankelijk Delft om tenminste naar buiten te treden met notulen of een verslaglegging van de besloten avond met NTA.

Het verslag van deze samenkomst is daarmee openbaar.

Het verslag:
Openbaar verslag van de vertrouwelijke bijeenkomst met NTA over de krachtenveldanalyse
donderdag 17 februari 2022, 19.30 uur

Aanwezigen
raadsleden: Jaff, Van Vliet (Groen Links), De Boer, (STIP), Oderwald (D66), Timmermans (OD) Labots, Van Rijn (VVD), Van Woudenberg (CDA), Den Hollander (PvdA), Alkema (ChristenUnie), De Wit (Hart voor Delft)
college: burgemeester Van Bijsterveldt

Opening en inleiding

De burgemeester opent het overleg en heet de aanwezige medewerkers van NTA welkom.
meer...

Verder lezen

openbaarheid

Onafhankelijk Delft wil in het kader van de geheimhouding rondom het gesprek met NTA kenbaar maken dat Onafhankelijk Delft staat voor transparantie en openbaarheid van bestuur. Daarom is het erg moeilijk om deel te nemen aan een gesprek waar de inhoud van geheim is.
Echter, Onafhankelijk Delft heeft ook een controlerende functie.
meer...

Verder lezen

Eigenaar horecazaak Beestenmarkt krijgt overmacht aan handhaving voor de kiezen

De eigenaar van een hirecazaak aan de Beestenmarkt in Delft, kreeg een overmacht aan handhaving voor zijn neus, omdat hij geen ID kon laten zien.
Onafhankelijk Delft heeft hier schriftelijke vragen over gesteld, omdat handhavers bijzonder groot in getal waren.
Wij Onafhankelijk Delft vragen ons af waarom dit zo moest gaan?
meer...

Verder lezen