Categorie: Algemeen

Onafhankelijk Delft: de Algemene beschouwingen van Delft 2023

Goede avond voorzitter, toehoorders en kijkers

Vanavond houden wij een verkort verhaal over de najaars rapportage en meerjarige begroting, dit omdat wij de volledige versie in de commissie Algemeen hebben voorgelezen in de vorige vergadering.

Allereerst voorzitter, wil Onafhankelijk Delft iedereen bedanken die aan deze uitgave heeft meegewerkt.

Dan Voorzitter,

Onafhankelijk Delft las de begroting met zwaar gemoed.
meer...

Verder lezen

Onafhankelijk Delft: Prinsenhof krijgt geld Provinciale Staten

Provinciale Staten Zuid-Holland zegt € 2 miljoen toe voor vernieuwing van het Prinsenhof

In de vergadering van 8 november hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland € 2 miljoen toegezegd voor de verbouwing en vernieuwing van het Prinsenhof. In het voormalige kloostercomplex is Museum Prinsenhof Delft gehuisvest. De provincie draagt met dit bedrag substantieel bij aan de realisatie van de verbouwing.
meer...

Verder lezen

Onafhankelijk Delft: Pointer in Delft

HET IS DINSDAG 7 NOVEMBER

Goededag
Ik las dat jullie 7 november naar Delft komen.
Wij zijn een politieke partij in Delft,
Onafhankelijk Delft. Wij hebben al drie jaar te maken met mensen uit het Oostblok, Stille Putten en Waterblok, die te maken hebben met woningcorporatie Woonbron. Woonbrom laat deze mensen al jaren in de kou zitten wegens ondeugdelijke blokverwarming.
meer...

Verder lezen

Onafhankelijk Delft: gemeente Delft persbericht

Delft start huurteam voor particuliere huurders

Delftse particuliere huurders kunnen voortaan bij het Huurteam Delft terecht. Het huurteam helpt huurders die bijvoorbeeld te maken hebben met onjuist afgerekende servicekosten, een te hoge huur of achterstallig onderhoud. De diensten zijn gratis voor Delftenaren die particulier huren.

Huurteam
Van de ruim 52.000 woningen in onze stad wordt ongeveer 18% particulier gehuurd.
meer...

Verder lezen