Categorie: Algemeen

Motie herdenking Corona

Onafhankelijk Delft komt met een motie om Coronaverdriet een plek te kunnen geven.

Motie: herdenking overledenen corona
De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 30 september 2021,
Constaterende dat:
 Velen in Delft zijn getroffen door het Coronavirus en de uitwassen ervan;
 Corona enorme impact heeft op ons allen;
 Corona, mensen niet alleen ziek heeft gemaakt, maar ook heeft geresulteerd in
banen- en bedrijfsverlies en de gevolgen hiervan;
 Corona ook schoolgaanden en studerenden heeft getroffen.
meer...

Verder lezen

Actuele motie QR code

Onafhankelijk Delft zal met een actuele motie komen, om de gemeente Delft, (oudere)(digibete) (analfabete) Delftenaren, beter te informeren hoe zij, zonder toeters en bellen, aan een QR Code op papier komen! Dit is nu voor velen totaal niet te volgen namelijk.
Ongeacht of je voor of tegen het hele gebeuren bent, mogen wij hen die het moeilijk hebben, niet vergeten en is het onze plicht hen bij te staan.
meer...

Verder lezen

Even punt op de i

Goedemorgen.

Onafhankelijk Delft heeft vragen/opmerkingen, over de maaltijd tijdens het fractievoorzittersoverleg.
Bij aankomst in de hal van het Stadhuis, werd mij gevraagd wat voor pizza ik wilde tijdens dit overleg.
Daarop vroeg ik waar deze pizza’s vandaan kwamen aan de bode. Het antwoord was dat zij deze gingen halen bij de Pizzabakkers.
meer...

Verder lezen

Onafhankelijk Delft roept de burgemeester op:

ONAFHANKELIJK DELFT heeft de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, opgeroepen om het voorbeeld te volgen van Den Haag om boa’s niet actief de horeca te laten controleren! Wij wachten in spanning af..

Daarnaast zullen wij met een motie komen tijdens de raadsvergadering om het nachtleven mee te nemen in de visie ‘cultuurkader’ want zoals het er nu voor staat komt het college met een visie waarin er 10 jaar niets op uitgaansgebied gaat gebeuren..
meer...

Verder lezen