De pijlers van Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft heeft een aantal pijlers waar wij hard op in zullen zetten in de komende bestuurstermijn. Deze punten zijn ook bedoeld om u als stemmer, snel een overzicht te bieden in de hoofdlijnen van de politieke partij Onafhankelijk Delft. Dit betekent echter niet dat andere onderwerpen of bepaalde thematiek, niet belangrijk is of geen prioriteit hebben. Onafhankelijk Delft is juist dé partij waar u zich toe kan wenden met de dagelijkse dingen waar u in onze gemeente, tegenaan loopt.

 • Vrijheid van meningsuiting en integer en transparant bestuur
 • Inspraak van onze inwoners (burgerparticipatie)
 • Inclusieve samenleving
 • Goede huisvesting en betaalbare, gezonde woningen voor iedereen
 • Een buitenzwembad
 • Voor digitale veiligheid, de bescherming van (persoons)gegevens, privacy van onze inwoners en het tegengaan van online pesten
 • Delft moet weer een Sportstad worden met een hogere doelstelling dan: alleen de basis op orde
 • Belastingen en heffingen omlaag
 • Tegen verkwistende megalomane projecten, die kunnen uitlopen op monsterschulden
 • Voor veiligheid op straat zoals goede verlichting en handhaving
 • Aanpak studentenoverlast
 • De TU Delft moet medeverantwoording nemen voor huisvestingsproblematiek en tegen overlast gevende studenten
 • Woningcorporaties dwingen verantwoording te nemen, voor de staat van de woningen die zij verhuren en de gezondheid van bewoners. Bijvoorbeeld zoals bij schimmelwoningen en slecht of niet werkende cv-installaties
 • Een betere luchtkwaliteit komt ten goede van ons allen, prioriteit!
 • Voor schoon recreatiewater, zoals de Grote Plas in de Delftse Hout
 • Zorgen voor een gezond waterklimaat en een gezonde visstand
 • Blauwalgbestrijding, beter voorkomen
 • Meer groen in de grauwe wijken in Delft
 • Dierenwelzijn en structurele hulp voor de wildopvang
 • Wijk – en jeugdcentra moeten weer terug naar de mensen in de wijk, die kennen elkaar. Net als vroeger, medewerkers zijn de ogen en oren van de wijk
 • Investeren in verenigingen, vrijwilligers en stichtingen met een sociaal doel
 • Ondersteuning van de Delftse ondernemers als motor van de Delftse economie
 • Meer uitgaansgelegenheden, een rijker nachtleven en livemuziek
 • Tegengaan van eenzaamheid
 • Meer geld van het rijk naar jeugdzorg, maar ook voor het beter uitonderhandelen van zorgcontracten, paal en perk aan schimmige kantoortjes
 • Gratis openbaar vervoer voor gepensioneerden
 • Tegen opslag schaliegas en windmolens in Delft
 • Herziening Parkeerbeleid Delft