Begroting 4 novenber 2021


De begroting 2021
Vanavond dan de amendementen,moties en bespreking hierover.
Onafhankelijk Delft kaart aan dan er weer grote problemen zijn met de begroting sluitend te krijgen…
Onafhankelijk Delft had zich rijk gerekend voor de inwoners van onze mooie stad Delft. Rijk en daardoor mooie dingen voor hen te k7nnen doen in de stad, na jaren van bezuinigingen.
meer...

Verder lezen

Enecogelden en uitgaven

Onafhankelijk Delft wil graag een precies overzicht aangaande de Enecogelden, dus de opbrengst en wat er, tot nu toe, uitgegeven is en waaraan.
Wij zien graag helderheid omdat wij er veel vragen over krijgen en wij ook niet alle antwoorden hebben.
Door ons verzoek en de antwoorden hierop, kunnen wij iig transparant zijn naar onze inwoners.
meer...

Verder lezen

Gasthuisplaats Delft

Onafhankelijk Delft zou graag zien in het kader van autoluw gebied, dat de Gasthuisplaats, geheel, een vergunninghoudersgebied wordt.
Bezoekers aan de binnenstad gaan dan gebruik maken van de parkeergarages.
De bewegwijzering naar de Parkeergarages kan trouwens echt beter!
Ons voorstel is, om de eerste vijf parkeerplekken vanaf de diverse bruggetjes vrij te maken van auto’s en deze in te vullen, geschikt te maken voor het plaatsen van fietsen.
meer...

Verder lezen

Bijeenkomst splitsing Vestia, buurthuis de Bras

Zo, eind van de dag naar het Buurthuis op de Brasserskade geweest. Daar was een bijeenkomst over het splitsen van Vestia en de gevolgen. Wethouder Karin Schrederhof was uitgenodigd voor dit gesprek De SP organiseerde deze bijeenkomst, maar Onafhankelijk Delft was ook van de partij.
Bewoners en belangstellenden waren vooral bezorgd over de houding van Vestia ten op zichte van het gevoerde beleid.
meer...

Verder lezen