Uitgelicht

Dank voor uw stem!
By Jolanda Gaal  /  17 maart 2022
Gastenboek
By Puru  /  15 maart 2022

LAATSTE NIEUWS

Nieuw college van B&W voor Delft

Nieuw college voor Delft geïnstalleerd
 
Delft heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft de wethouders woensdagavond 15 juni geïnstalleerd, tijdens een vergadering in het stadhuis.
 
Het nieuwe college verdeelt de taken als volgt:

Burgemeester Marja van Bijsterveldt: Veiligheid en Regio
Wethouder Maaike Zwart (STIP): Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie
Martina Huijsmans (D66): Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit
Frank van Vliet (GroenLinks): Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte
Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid): Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport
Joëlle Gooijer (ChristenUnie): Jeugd, Ouderen en Armoede
 
Doelen
Het coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’ beschrijft de doelen die het nieuwe college in de komende vier jaar wil halen.
meer...

Verder lezen

Inburgeren

Goede avond Voorzitter

De gemeente Delft voert delen van de oude Wet inburgering 2013 uit.
Een van de doelgroepen uit deze Wet zijn de statushouders, zo Lezen wij.
Voor asielgerechtigden werkte de oude Wet 2013 onvoldoende.
De minister heeft vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering, middelen beschikbaar gesteld en wij zijn als gemeente gevraagd intensiever te steunen.
meer...

Verder lezen

Er moet bezuinigd worden en dat zou ook gelden voor de gemeente Delft, werd ons verteld door de burgemeester. Hand in eigen boezem steken, maar zo las OD zijn er onlangs 44 nieuwe mensen begeleid in het afleggen van de ambtseed. En dan nu een vijfde wethouder, van een partij met twee zetels.
meer...

Verder lezen

Inwoners meer tijd om in te spreken

Onafhankelijk Delft gaat, net als Richard de Mos, een voorstel indienen:
Meer tijd voor inspraak door inwoners. Wij vinden de tweemaal drie minuten inspreektijd, veel te kort om een goede uiteenzetting te kunnen doen. Als burgers een bepaald probleem of iets willen mededelen en om nog te kunnen reageren op reacties van raad en college is drie minuten te karig vinden wij ook.
meer...

Verder lezen