Handhavers

Goededag Martina Huismans,
Elke dag krijgen wij klachten over handhavers.
Deze klachten variëren van machtsvertoon, maar ook over onwetendheid.
Wij zouden graag zien, dat handhavers “bijgeschoold” worden. Vooral op empathisch gebied. Hier wordt het meest over gesproken, als het om hen gaat. Meteen een grote waffel, lijkt mij niet op zijn plaats, zeker niet, als de gemoederen al verhit zijn.
meer...

Verder lezen

Nieuwe woningen

2000 woningen, dit zijn ongeveer 3200 inwoners, 2000 auto’s erbij. De buurt opfrissen, laat staan verbeteren, daar wachten we al sinds de vorige crisis van 2008 op. Bij een regenbuitje kan het regenwater al jaren niet weg, parkeerdruk bij liddl en in de buurt is nu al merkbaar. Ik verwacht dat de bewoners van flats aan achter het ziekenhuis.
meer...

Verder lezen

Dak en thuislozen en opvang

Hoe gaan wij om aangaande de dak en thuislozen en dak en thuislozen opvang?
Ik maak mij daar wel zorgen over i.v.m het Corona virus en de verspreiding hiervan.
De hygiëne lijkt mij hier wel een issue, evenals de beperkte ruimte in deze instelling en het afstand houden.
Dit vraag ik mij af in deze barre tijden
De vragen zijn gesteld
Jolanda Gaal
meer...

Verder lezen

Scholenschuif Tanthof

Raadsvergadering 28 november o.a. over de scholenschuif.

Ik blijf van mening dat de kinderboerderij, de kindertuinen en het Abtwoudsepark, moeten blijven waar zij zijn. Met mij, vele andere inwoners van Delft. en van de wijken: Tanthof Oost en West

Daarnaast moet het toch geen probleem zijn, om ook andere ideeën te onderzoeken.
meer...

Verder lezen

Antwoord schriftelijke vragen

Gemeente Delft
Samenleving
Advies
bezoekadres.
Stationsplein 1
2611 BV Delft
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87
t.n.v. gemeente Delft
Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft
Behandeld door
Svanderstappen
Telefoon 06-52738709
svanderstappen@delft.nl
Internet www.delft.nl
Telefoon 14015
Onafhankelijk Delft
T.a.v. de heer M. Stoelinga
1 1 HT. 2019
Datum Onderwerp
08-10-2019 informeel godsdienstonderwijs
Ons kenmerk
4062296
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage Geachte heer Stoelinga,
Naar aanleiding signalen in de landelijke pers stelde u ons 13 september
een aantal vragen over het bestaan van godsdienstonderwijs in Delft.
meer...

Verder lezen