Help mee Onafhankelijk Delft groot te maken !

LAATSTE NIEUWS

Begroting Delft 2022 algemene beschouwingen

De begroting, weer een niet sluitende begroting in Delft.
Het houdt niet op, niet vanzelf.
Onafhankelijk Delft had er wel uren over kunnen praten bij de algemene beschouwingen, echter kiezen wij ervoor om onze frustratie in moties uit te drukken in de volgende vergadering van de commissie Algemeen.

Een korte impressie dus:

Goede avond voorzitter en toehoorders,

Het jaar 2021 is zo goed als voorbij gevlogen voorzitter en Onafhankelijk Delft heeft het afgelopen jaar veel inwoners te spreken gekregen, die het nog moeilijker hebben dan het jaar ervoor.
meer...

Verder lezen

Oostblok bewoners in de kou

Vandaag kreeg ik van drie verschillende mensen, klachten over de CV in het Oostblok. Er is daar blokverwarming, waar al jaren problemen mee zijn.
Nu zou de verwarming per 1 oktober aan mogen, maar deze is weer stuk.
Bewoners zitten in de kou.
Woonbron heeft wel een elektrisch kacheltje aangeboden, echter bewoners zijn als de dood dat zij een gigantische rekening krijgen en dit kan ik wel begrijpen.
meer...

Verder lezen

Onafhankelijk Delft diende een actuele motie in, aangaande het realiseren van een mooie gedenkplek.
Een plek die voor iedere Delftenaar, die dit wil, toegankelijk is om te herdenken dat wij met deze vreselijke tijd te maken hebben gehad.
Een zeer verdrietige tijd ook, voor velen.
Helaas stemden veel partijen tegen. De burgemeester, Marja van Bijsterveldt zegde toe, dat er een herdenkplek kon komen, dat er budget voor is.
meer...

Verder lezen

Groot protest, betaalbare woningen voor iedereen

Wij van Onafhankelijk Delft, komen om in het werk. Niet van het lezen van gemeentestukken, maar van problemen in de stad. Het Rode Dorp en de renovatie, De Bomenwijk en de renovatie..
Mensen lopen tegen allerlei problemen op. De blauwalg en Botulisme in onze wateren met vele dode dieren tot gevolg en dat het vergunning parkeren Ook daar waar geen parkeerdruk is en mensen worden op kosten gejaagd.
meer...

Verder lezen

Groot protest tegen woningnood Delft

Wij van Onafhankelijk Delft, komen om in het werk. Niet van het lezen van gemeentestukken, maar van problemen in de stad. Het Rode Dorp en de renovatie, De Bomenwijk en de renovatie..
Mensen lopen tegen allerlei problemen op. De blauwalg en Botulisme in onze wateren met vele dode dieren tot gevolg en dat het vergunning parkeren Ook daar waar geen parkeerdruk is en mensen worden op kosten gejaagd door slecht bestuur.
meer...

Verder lezen