Help mee Onafhankelijk Delft groot te maken !

LAATSTE NIEUWS

Help!

Beste hengelsportmannen en vrouwen. ❤
Wij hebben onwijs meelevende mensen in de stad. Nu ligt er zoveel kroos in de kleinere wateren ook, daar zit het dicht.
Hebben jullie een bootje en of schepnetten dat ik dit met een aantal mensen eruit kan scheppen? Of willen jullie helpen?
Hoogheemraadschap van Delfland doet hier niets aan en veel dieren gaan dood.
meer...

Verder lezen

Motie herdenking Corona

Onafhankelijk Delft komt met een motie om Coronaverdriet een plek te kunnen geven.

Motie: herdenking overledenen corona
De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 30 september 2021,
Constaterende dat:
 Velen in Delft zijn getroffen door het Coronavirus en de uitwassen ervan;
 Corona enorme impact heeft op ons allen;
 Corona, mensen niet alleen ziek heeft gemaakt, maar ook heeft geresulteerd in
banen- en bedrijfsverlies en de gevolgen hiervan;
 Corona ook schoolgaanden en studerenden heeft getroffen.
meer...

Verder lezen

Actuele motie QR code

Onafhankelijk Delft zal met een actuele motie komen, om de gemeente Delft, (oudere)(digibete) (analfabete) Delftenaren, beter te informeren hoe zij, zonder toeters en bellen, aan een QR Code op papier komen! Dit is nu voor velen totaal niet te volgen namelijk.
Ongeacht of je voor of tegen het hele gebeuren bent, mogen wij hen die het moeilijk hebben, niet vergeten en is het onze plicht hen bij te staan.
meer...

Verder lezen

Even punt op de i

Goedemorgen.

Onafhankelijk Delft heeft vragen/opmerkingen, over de maaltijd tijdens het fractievoorzittersoverleg.
Bij aankomst in de hal van het Stadhuis, werd mij gevraagd wat voor pizza ik wilde tijdens dit overleg.
Daarop vroeg ik waar deze pizza’s vandaan kwamen aan de bode. Het antwoord was dat zij deze gingen halen bij de Pizzabakkers.
meer...

Verder lezen