Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie geven een belangrijke meerwaarde aan het woongenot in Delft. Na bezuinigingen en grote uitgaven op andere vlakken, wil Onafhankelijk Delft dat eerst wordt geïnvesteerd in onze eigen sectoren op dit gebied, alvorens weer megalomane projecten aan te trekken of te investeren in organisaties en bedrijven die gewoon draagkrachtig zijn. Het is tijd voor de Delftse inwoner, de Delftse sport – en sportverenigingen, de Delftse ondernemer en cultuur in Delft.

Onafhankelijk Delft draagt alle sport een warm hart toe. Sport is niet alleen verenigingssport maar ook bewegingsonderwijs, sporten in de buitenlucht en vergeet de combinatiefunctionarissen niet. Alle sport is belangrijk en moet voor alle doelgroepen en leeftijden betaalbaar en toegankelijk zijn in deze inclusieve samenleving. Ook voor mensen met een kleine beurs. Onafhankelijk Delft mist de visie: terug naar Delft sportstad en is niet voor lijmen maar voor bouwen. Daarom pleit Onafhankelijk Delft voor structureel meer geld voor deze tak, willen wij meer activiteiten om mensen gezond te houden en moet er betere sport op maat komen.

Nu er geen gehoor is gegeven aan de oplossingen die Onafhankelijk Delft heeft aangedragen om blauwalg in de Delftse hout tegen te gaan en prioriteit ontbreekt, kan er geen verkoeling in Delftse Hout worden gevonden in de zomer. Bovenaan onze prioriteitenlijst en, waar wij al jaren voor pleiten en strijden, staat: een (overdekt) buitenzwembad! Het wordt tijd dat Delft, dat chronisch last heeft van blauwalg, haar meer dan 100.000 inwoners afkoeling kan bieden. Bij het buitenzwembad moet ruimte zijn voor een ligweide.

Ook wil Onafhankelijk Delft het schoolzwemmen herintroduceren en zetten wij ons in voor skatepark: de Middenberm. Dit skatepark moet weer gaan floreren en een bakermat zijn voor het samenbrengen van verschillende culturen. Wij benadrukken het belang van het behoud en onderhoud van deze plek, staan voor een eventuele overdekking en erkennen de expertise van het beheer van de Middenberm.

De culturele sector verkeert in zwaar weer, omdat subsidies terugliepen, maar ook corona, dat velen de das om deed. Onafhankelijk Delft vindt dat draagkrachtige mensen geen aanspraak kunnen maken op zwaar gesubsidieerde kaartjes voor toneel en theatervoorstellingen en pleit voor het betalen naar draagkracht, zodat cultuur niet uit ons dagelijks leven verdwijnt en de minima hier ook van kunnen genieten, die zo’n kaartje al sowieso niet kunnen betalen. Wij willen inzetten dat cultuur altijd blijft! Wij vinden dat met “Delft Kennisstad” in het achterhoofd, de informatieve functie van het Dok, bibliotheek, niet uit het oog mag worden verloren.

Maar Delft heeft ook eigen cultuur. Zo wil Onafhankelijk Delft dat de vreugdevuren waar nu nog maar één locatie voor in aanmerking komt, opnieuw herzien wordt en niet verloren gaat. Daarom pleiten we voor een nog nader te bepalen plek waar, mits landelijke regelgeving dit toe laat, elk jaar toch een vreugdevuur gehouden kan worden. Wij steunen het uitsterfbeleid dan ook niet.
Carnaval moet te allen tijde worden gefaciliteerd. Het is geweldig dat Delft deze eigen cultuur heeft en deze moet de ruimte krijgen. De traditionele kermis moet ook de Markt blijven.

Een punt hoog op de agenda is het nachtleven van Delft. Dit nachtleven met kroegen, clubs en discotheken, zou kunnen worden gestimuleerd. Een goede communicatie tussen de gemeente en ondernemers is belangrijk en er moet ruimte worden geboden om Delft weer bruisend te maken en niet alleen voor studenten. Vroeger was er de Eland, de Bon Vivant, Speakers, Triangel, Alcatraz en talloze andere uitgaansgelegenheden. Voor studenten worden er veel feesten in eigen sociëteit gegeven. Echter, groeien de Delftse jongeren op in een slaperig stadje. Hierdoor wijken onze jongeren uit naar andere steden, om gebruik te maken van de uitgaansgelegenheden. Hier moet keihard verandering in komen. Dit zal het toeristische bezoekers, ook ten goede komen.

Om Delft bruisender te maken moeten er meer initiatief mogelijkheden komen, moeten creatievelingen meer kansen krijgen en moet de bureaucratie rondom aanvragen worden beperkt.

  • Het laten floreren van skatepark de middenberm
  • Meer uitgaansgelegenheden in Delft, discotheek
  • Een bruisender nachtleven
  • Creativiteit en initiatieven stimuleren