Financiën

Een van de belangrijkste doelen van Onafhankelijk Delft voor de komende raadsperiode is de gemeentelijke belastingen terug omlaag zien te krijgen. De gemeente Delft heeft een van de hoogste woonlasten van Nederland. Daarnaast zijn er weer grote uitgaven gedaan aan megalomane projecten en deze uitgaven worden aan de inwoner doorbelast. Onafhankelijk Delft zal inzetten op een, pas op de plaats en alleen daar waar echt nodig, investeren. Zo kan er weer een buffer worden opgebouwd en kan de inwoner worden ontzien.

Met het stijgen van vaste lasten, de verhoogde gas -en voedselprijzen, neemt de bestedingsruimte van de inwoner af. Dit is slecht voor de economie, de (lokale) ondernemer en het vertrouwen in de toekomst.

Onafhankelijk Delft vindt het erg belangrijk dat u als inwoner ziet wat er met gemeenschapsgeld gebeurt en naar welke partijen subsidies gaan en de hoeveelheid in Euro’s. Daarnaast getuigt het van een transparant bestuur als op een duidelijke plek inzicht wordt gegeven in de nevenactiviteiten, bijverdiensten en declaraties van bestuurders.

Wanneer het gaat om museum het Prinsenhof, is Onafhankelijk Delft zeer erkentelijk als het gaat om de ontvangen gift om het museum te renoveren. Onafhankelijk Delft vindt wel dat de renovatie recht moet doen aan het stadsgezicht, een glazen doorkijk of andere moderne insteken moeten ten alle tijden worden vermeden. Voorlopig eerst de hoognodige zaken. Ook staan wij voor een rustiek Agathaplein.

De planning voor een groot gedeelte van de Enecogelden is om dit aan klimaatproblematiek uit te geven. Onafhankelijk Delft erkent dat wij beter met het milieu om moeten gaan maar ziet liever dat de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen, uitgaat naar lastenverlaging voor de inwoner.

  • Woonlasten omlaag
  • De resterende Enecogelden niet inzetten om klimaatproblematiek tegen te gaan maar om de inwoner tegemoet te komen.
  • De peperdure Delftse afvalstoffenheffing moet omlaag
  • Transparantie ten aanzien van de nevenactiviteiten, bijverdiensten en declaratiesvan burgemeester en wethouders naar de inwoner toe
  • Transparantie als het gaat om welke organisaties subsidie krijgen, hoeveelsubsidie en voor hoe lang en dit duidelijker te vinden voor de inwoners.
  • Alleen het hoognodige renoveren in het museum Prinsenhof met behoud van het stadsaanzicht, de doorkijk naar de Oude Jan, de torens en het rustieke Agathaplein. Wel moet het museum, alsmede de sanitaire voorzieningen, voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Geen gemeentelijke subsidie of financiële ondersteuning aan religieuze organisaties of organisaties die hieraan gelieerd zijn
  • Tegen hondenbelasting