Leefbare stad

De inwoner van Delft staat voor Onafhankelijk Delft voorop, uw stem telt! In deze mooie gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn en moeten wij elkaar respecteren. Het is belangrijk dat inwoners zich veilig voelen en gehoord. Inwoners moeten hun stem kunnen laten horen wanneer er problemen zijn. Wanneer er niet door het bestuur wordt geluisterd, moet ten alle tijde de mogelijkheid bestaan om een referendum te houden. Onafhankelijk Delft staat dan ook voor een transparant, integer bestuur waar vrijheid van meningsuiting moet gelden voor iedereen. Daarnaast moeten Inwoners van Delft voorrang krijgen, op alle middelen en faciliteiten ten aanzien van mensen van buiten de stad. Het is tijd om onze inwoner weer centraal te stellen.

Onafhankelijk Delft wil een aangename, gezonde woonomgeving en een goede bereikbaarheid voor iedereen. Hiertoe dient de woonomgeving schoon, groen en veilig te zijn. Een kapot wegdek of een kapotte stoep dient met prioriteit gemaakt te worden. Dit geldt ook voor het onderhoud van het groen. Zo blijft de stad goed onderhouden en aantrekkelijk om in de wonen, te werken, te ondernemen, te studeren en te recreëren. Overlast, onder andere door bezorgdiensten per fiets of scooter, moet ten alle tijde, snel worden aangepakt!

Belangrijk in een leefbare stad zijn betaalbare woningen. Daarom moet hard ingezet worden op de bouw van woningen waar ook starters aanspraak op kunnen maken. Starters zitten in Delft in een onmogelijke positie om hier hun passende woning te kunnen vinden. Speculeren met woningen moet aan banden gelegd. Het is te gek voor woorden dat dit kan! Onafhankelijk Delft is ook voor meer openbare toiletten en voor iedereen toegankelijk. Een basisbehoefte moet gefaciliteerd worden.

Dit geldt ook voor sport. Onafhankelijk Delft ziet sport als een basisbehoefte. De basis op orde krijgen zoals dit nu wordt aangepakt is bij lange na niet genoeg. Zeker met de huidige covid-19 problematiek. Er moet echt sneller gehandeld worden om Delft weer een gezonde sportstad te maken en de sportaccommodaties op orde te hebben.

Niet alleen moet de leefomgeving schoon en gezond zijn, maar ook veilig. Daarom meer geld vanuit het rijk, de lobby kan starten! Dit, om tekorten in menskracht te ondervangen en om bij ordeverstoring aan te kunnen wenden. Ook is goede verlichting belangrijk op die plekken, die nu als onveilig ervaren worden.

Onafhankelijk Delft zet in op schonere lucht en we willen minder vervuilend vervoer in Delft. Elektrisch vervoer moet worden gepromoot om vervuiling in onze stad tegen te gaan. Echter, zijn wij van mening dat de materialen voor dit elektrische vervoer, niet tot stand mogen zijn gekomen door kinderarbeid. Voorts willen wij hierbij wel opmerken dat ook elektrisch vervoer vervuiling met zich meebrengt in de vorm van niet afbreekbare batterijen. Wij pleiten dan ook voor recycling.

Wanneer het gaat om afvalscheiding dan is Onafhankelijk Delft voor nascheiding van afval. Het is namelijk makkelijker om machines te programmeren dan om alle inwoners te instrueren en hierop te handhaven. (Zwerf) afval moet ten alle tijde worden opgeruimd en illegale dump, zwaar bestraft.

Delft is getroffen door een enorme muizen en rattenplaag. Je ziet deze dieren gewoon lopen. Bewoners klagen enorm en vooral over wie moet betalen voor het bestrijden van deze dieren. Er zijn diverse methoden. Ook diervriendelijke!

Als laatste maar niet de minste punten, zet Onafhankelijk Delft hard in op een grootser nachtleven, meer livemuziek en culturele ondersteuning. De ondernemers in Delft kunnen, zeker nu, een boost gebruiken. Maar ook hebben de Delftse jongeren weinig uitgaansgelegenheden en wijken zij uit naar andere steden. Delft moet af van het slaperige imago en er moet weer een grote club in Delft komen. Wij zouden ondernemers hiertoe kunnen stimuleren.

 • Iedereen moet zichzelf kunnen zijn
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Transparant en integer bestuur
 • Onafhankelijk Delft streeft naar een evenredige mix van huur -en koopwoningen
 • Betaalbare woningen bouwen die niet al bij 400.000 euro beginnen om zo starters tegemoet te komen en ruimte te bieden aan de (Delftse)jongeren die in Delft willen blijven wonen
 • Voor een referendum, het referendum mag niet afgeschaft worden
 • Veiligheid op straat
 • Delft sportstad
 • Culturele ondersteuning
 • Goed onderhoud van het wegdek, de stoepen/trottoirs en het groen
 • In Delft moet weer een grote discotheek komen
 • Jongeren verdienen een nachtleven in Delft
 • Meer openbare en voor iedereen toegankelijke toiletten
 • Zolang coffeeshops worden gedoogd, geen uitsterfbeleid toepassen
 • Het ophalen van grofvuil moet gratis blijven met een uitzondering voor bijzonder afval.